STT Tên dòng sản phẩm Mã hàng Công suất (kW)
FC102 SERIES, 3 PHASE 380 – 480 VAC, NORMAL TORQUE, LCP
1 FC-102P90KT4 131F5448 90
2 FC-102N110T4 134F0374 110
3 FC-102N132T4 134F0383 132
4 FC-102N160T4 134F0386 160
5 FC-102N200T4 134F0389 200
6 FC-102N250T5 134F0530 250