STT Tên dòng sản phẩm Mã hàng Công suất (kW)
FC51 SERIES, 3 PHASE 380 – 480 VAC, LCP WITH POTMETER
1 FC-051PK75T4 132F0018 0.75
2 FC-051P1K5T4 132F0020 1.5
3 FC-051P2K2T4 132F0022 2.2
4 FC-051P4K0T4 132F0026 4
5 FC-051P5K5T4 132F0028 5.5
6 FC-051P7K5T4 132F0030 7.5
7 FC-051P11KT4 132F0058 11
8 FC-051P15KT4 132F0059 15
9 FC-051P18KT4 132F0060 18.5
10 FC-051P22KT4 132F0061 22
FC51 SERIES, 1 PHASE 200 – 240 VAC, LCP WITH POTMETER
1 FC-051PK18S2 132F0001 0.18
2 FC-051PK37S2 132F0002 0.37
3 FC-051PK75S2 132F0003 0.75
4 FC-051P1K5S2 132F0005 1.5
5 FC-051P2K2S2 132F0007 2.2