STT Mã hàng Công Suất Điện áp
1 MD290T18.5G/22P-INT 18,5/22KW 3-380V
2 MD290T22G/30P-INT 22/30KW 3-380V
3 MD290T30G/37P-INT 30/37KW 3-380V
4 MD290T37G/45P-INT 37/45KW 3-380V
5 MD290T45G/55P-INT 45/55KW 3-380V
6 MD290T55G/75P-INT 55/75KW 3-380V
7 MD290T75G/90P-INT 75/90KW 3-380V
8 MD290T90G/110P-INT 90/110KW 3-380V
9 MD290T110G/132P-INT 110/132KW 3-380V
10 MD290T132G/160P-INT 132/160KW 3-380V
11 MD290T160G/200P-INT 160/200KW 3-380V