STT Mã hàng Công Suất Điện áp
1 MD310T0.7B-INT 0,75KW 3-380V
2 MD310T1.5B-INT 1,5KW 3-380V
3 MD310T2.2B-INT 2.2KW 3-380V
4 MD310T3.7B-INT 3,7KW 3-380V
5 MD310T5.5B-INT 5,5KW 3-380V
6 MD310T7.5B-INT 7,5KW 3-380V
7 MD310T11B-INT 11KW 3-380V
8 MD310T15B-INT 15KW 3-380V
9 MD310T18.5B-INT 18,5KW 3-380V