STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW)
Biến tần Yaskawa A1000 ( 3P/380VAC)
1 CIMR-AT4A0004FAA 1.1/1.5
2 CIMR-AT4A0005FAA 1.5/2.2
3 CIMR-AT4A0007FAA 2.2/3.0
4 CIMR-AT4A0011FAA 4.0/5.5
5 CIMR-AT4A0018FAA 5.5/7.5
6 CIMR-AT4A0023FAA 7.5/11
7 CIMR-AT4A0031FAA 11/15
8 CIMR-AT4A0038FAA 15/18.5
9 CIMR-AT4A0044FAA 18.5/22
10 CIMR-AT4A0058AAA 22/30
11 CIMR-AT4A0072AAA 30/37
12 CIMR-AT4A0088AAA 37/45
13 CIMR-AT4A0103AAA 45/55
14 CIMR-AT4A0139AAA 55/75
15 CIMR-AT4A0165AAA 75/90