STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW)
Biến tần Yaskawa E1000 ( 3P/380VAC)
1 CIMR-ET4A0009FAA 3.7
2 CIMR-ET4A0011FAA 5.5
3 CIMR-ET4A0011FAA 7.5
4 CIMR-ET4A0023FAA 11
5 CIMR-ET4A0031FAA 15
6 CIMR-ET4A0038FAA 18.5
7 CIMR-ET4A0058AAA 30
8 CIMR-ET4A0072AAA 37
9 CIMR-ET4A0088AAA 45
10 CIMR-ET4A0103AAA 55
11 CIMR-ET4A0139AAA 75
12 CIMR-ET4A0165AAA 90