STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW)
Biến tần Yaskawa GA700 (3P/380VAC)
1 CIPR-GA70T4005ABAA 1.5/2.2
2 CIPR-GA70T4007ABAA 2.2/3.0
3 CIPR-GA70T4009ABAA 3.0/3.7
4 CIPR-GA70T4012ABAA 3.7/5.5
5 CIPR-GA70T4018ABAA 5.5/7.5
6 CIPR-GA70T4023ABAA 7.5/11
7 CIPR-GA70T4031ABAA 11.0/15.0
8 CIPR-GA70T4038ABAA 15/18.5
9 CIPR-GA70T4044ABAA 18.5/22.0
10 CIPR-GA70T4060ABAA 22/30.0
11 CIPR-GA70T4075ABAA 30/37.0
12 CIPR-GA70T4089ABAA 37/45.0
13 CIPR-GA70T4103ABAA 45/55.0
14 CIPR-GA70T4140ABAA 55/75.0
15 CIPR-GA70T4168ABAA 75/90.0