STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW)
Biến tần Yaskawa V1000 (3P/380VAC)
1 CIMR-VT4A0004BAA 1.1/1.5
2 CIMR-VT4A0005BAA 1.5/2.2
3 CIMR-VT4A0007BAA 2.2/3.0
4 CIMR-VT4A00011BAA 3.7/5.5
5 CIMR-VT4A00018FAA 5.5/7.5
6 CIMR-VT4A00023FAA 7.5/11
7 CIMR-VT4A00031FAA 15-Nov
8 CIMR-VT4A00038FAA 15/18.5