Biến tần Inovance MD290

STT Mã hàng Công Suất Điện áp 1 MD290T18.5G/22P-INT 18,5/22KW 3-380V 2 MD290T22G/30P-INT 22/30KW 3-380V 3 MD290T30G/37P-INT 30/37KW 3-380V 4 MD290T37G/45P-INT 37/45KW 3-380V 5 MD290T45G/55P-INT 45/55KW 3-380V 6 MD290T55G/75P-INT 55/75KW 3-380V 7 MD290T75G/90P-INT 75/90KW 3-380V 8 MD290T90G/110P-INT 90/110KW 3-380V 9 Read More