Xi lanh bàn trượt đặc biệt DH

– Hành trình dài nhất 60mm.
– Có 3 kiểu lắp đặt điều khiển.
– Xy lanh này thích hợp cho các kiểu lắp đặt bước ngắn.

Mô tả

Một số dòng tiêu biểu của xylanh (Cylinder) DH Series: DH6X15TD-A93, DH6X15TD-M9N, DH6X15TD-M9P, DH10X15TD-A93, DH10X15TD-M9N, DH10X15TD-M9P, DH16X15TD-A93, DH16X15TD-M9N, DH16X15TD-M9P, DH20X15TD-A93, DH20X15TD-M9N, DH20X15TD-M9P