Xi lanh dẫn hướng DXS

– Độ chính xác cao
– Thiết kế nhỏ gọn
– Có chức năng dẫn hướng
– DF và DG là dòng tương tự như DXS
– DXS có thể thay thế dòng CXS của SMC
– Kích thước đường kính: Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Mô tả

 Series  DXSM  DXSL
 Action   Double acting
 Bore  Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32
 Operating fluid  Compressed air
 Proof pressure  1.05MPa (10.7kgf/cm2)
 Max operating pressure  0.7MPa (7.1kgf/cm2)
 Min operating
pressure
 Ø10, Ø16  0.1MPa (1.0kgf/cm2)
 Ø20~Ø32  0.05 MPa (0.51kgf/cm2)
 Piston speed
range
 Ø10, Ø20  30~700mm/s
 Ø25, Ø32  30~600mm/s
 Temperature range -10oC + 60 oC ( not frozen)
 Lubrication  Non-lube
 Port size  Ø10, Ø16  M5x0.8
 Ø25, Ø32  Rc(PT) 1/8″
 Stroke adjustable range  0~-5mm compare to the standard stroke
 Bearing type  Slide bearing  Linear bearing
 Cushion  Standard with rubber (both sides)