Xi lanh dạng khối MB

– Thiết kế tiết kiệm không gian
– Lắp ráp với độ chính xác cao
– Nhiều mặt lắp ghép

Mô tả

– Thiết kế tiết kiệm không gian
– Lắp ráp với độ chính xác cao
– Nhiều mặt lắp ghép
– Áp lực hoạt động: 1.5 MPa
– Tốc độ Piston: 50 – 500mm/s
– Miếng đệm đầu trục có thể điều chỉnh phía trước và phía sau