Nhân viên kinh doanh

PURCHASING EXECUTIVE

COMPANY INTRODUCTION: Song Nguyen is official partner of many the Worlds’ famous brand such as: Yaskawa, Danfoss, Motive, Tmeic, Delta…about frequency inverter, electric motor, servo and so on… Beside that Song Nguyen also invest (B.O.T) for energy saving projects to Read More

Phân biệt các loại tải

Khi tính toán, lựa chọn động cơ điện và biến tần, chúng ta cần hiểu đặc tính của tải. Việc hiểu đúng đặc tính tải giúp chọn đúng động cơ, biến tần phù hợp. Đảm bảo hệ thống hoạt động tin cậy và tránh chọn dư không cần thiết.