Giải pháp đồng bộ tốc độ cho hai motor

[Hướng dẫn kỹ thuật] Phần 3 – Giải Pháp Đồng Bộ Tốc Độ Giữa Hai Motor Sử Dụng Biến Tần

Công ty TNHH Kỹ Thuật Song Nguyên xin gửi đến các bạn video hướng dẫn giải pháp đồng bộ tốc độ giữa hai motor (động cơ) sử dụng biến tần. Trong video dưới đây chúng tôi sử dụng 2 biến tần Danfoss FC302 để hướng dẫn cho các bạn về giải pháp này.