Song Nguyên trở thành nhà cung cấp giải pháp tự động hóa và tiết kiệm năng lượng giúp tăng năng suất và hiệu quả năng lượng cho khách hàng với hệ thống chi nhánh trải rộng đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất.