Số SerialMã hàngTên hàngNgày muaThời gian bảo hành
J0172B302110050CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/04/202015 tháng
J0187H932610028CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/04/202015 tháng
J0187H932610030CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/04/202015 tháng
J0187H932610065CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/04/202015 tháng
J018YA792610052CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/04/202015 tháng
J0199E636710021CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/04/202015 tháng
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/04/202015 tháng
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)25/04/202015 tháng
J0198L617310009CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)25/04/202015 tháng
J0188B601410004CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/04/202015 tháng
J0198B317410001CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/04/202015 tháng
J0199F493810003CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)25/04/202015 tháng
J0198K268010025CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)28/04/202015 tháng
J0187K338210007CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)28/04/202015 tháng
J019XK518010041CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)28/04/202015 tháng
150902A278134F3013Biến tần Danfoss FC-360H2K2T4 2.2 KW / 3.0 HP (mã:134F301307/05/202015 tháng
913202A248134F2972Biến tần FC-360HK75T4(0.75KW, mã:134F2972)09/05/202012 tháng
713302A158134F2975Biến tần FC-360H2K2T4(2.2Kw, mã:134F2975)09/05/202012 tháng
1744134F2976Biến tần FC-360H3K0T4E20(3kw, mã:134F2976)09/05/202012 tháng
2093134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 tháng
2106134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 tháng
2130134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 tháng
823802A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 tháng
824202A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 tháng
0707134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)09/05/202012 tháng
834502A179134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, Code:134F297809/05/202015 tháng
70070339064G6521Cảm biến áp suất MBS 1900 (064G6521)09/05/202015 tháng
013090734M300067MD310T7.5B-INTBiến tần 7.5kw, 3 pha 380V, mã: MD310T7.5B-INT09/05/202015 tháng
503702A120134F2984Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT414/05/202015 tháng
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/05/202015 tháng
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/05/202015 tháng
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
LX1-450PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/05/202015 tháng
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/05/202015 tháng
026902A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/05/202015 tháng
026602A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/05/202015 tháng
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/05/202015 tháng
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/05/202015 tháng
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/05/202015 tháng
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
LY5-052PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/05/202012 tháng
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/05/202015 tháng
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/05/202015 tháng
LS5940550M2042046002LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3phase 380V, output current 112A, mã: LS590-0550G-T426/05/202012 tháng
N 11 - 257PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card27/05/202012 tháng
D019ZP846210019SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/05/202012 tháng
D019ZP846210010SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/05/202012 tháng
D019ZP846210002SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/05/202012 tháng
D019ZP846210007SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/05/202012 tháng
65340389026EN600-2S0037Biến tần 3.7kw, 1 pha 220V, mã: EN600-2S003727/05/202012 tháng
J019YL267510035CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)28/05/202015 tháng
141902A268134F3029Biến tần FC-360Q18KT4, 18.5KW 380V28/05/202015 tháng
J0192K972310005CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V29/05/202015 tháng
J019XG961410006CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V29/05/202015 tháng
J018YL768610003CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)01/06/202015 tháng
J0169B129910010CIMR-VT4A0023FAABiến tần Yaskawa V1000 3 pha 400VAC 7.5/11 kW : CIMR-VT4A0023FAA01/06/202015 tháng
J0199E636710039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 tháng
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 tháng
J0199E636710035CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 tháng
J0203G672210031JVOP-182Màn hình Led JVOP-18201/06/202015 tháng
0203G672210048JVOP-182Màn hình Led JVOP-18201/06/202015 tháng
J0203G672210049JVOP-182Màn hình Led JVOP-18201/06/202015 tháng
J0203G278510051JVOP-182Màn hình Led JVOP-18201/06/202015 tháng
J019YL267510007CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)01/06/202015 tháng
1014993201001MOTOR FHC HYOSUNGĐộng cơ điện 2.2kw 4P 60/1 100L B305/06/202012 tháng
101499320002002MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 tháng
101499320002001MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 tháng
J0184K414410008CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)05/06/202015 tháng
J0192L034610009CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)13/06/202015 tháng
J0197H488210005CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)13/06/202015 tháng
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/06/202015 tháng
013086334M300005MD290T110G/132P-INTBiến tần 110kw, 3 pha 380V, mã: MD290T110G/132P-INT12/06/202012 tháng
J0199E636710001CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)10/06/202015 tháng
J0196L607010001CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw, 3 pha (mã:CIMR-ET4A0044FAA)10/06/202015 tháng
J0192L035910007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)10/06/202015 tháng
03988254 - 88936932051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988260 - 88936872051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988251 - 88936812051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988258 - 88936822051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988259 - 88936922051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988253 - 88936842051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988252 - 88936942051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988255 - 88936852051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988261 - 88936912051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988256 - 88936862051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988262 - 88936952051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988257 - 88936832051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988267 - 88841372051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988265 - 88841382051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988264 - 88841362051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988263 - 88841352051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988266 - 88841392051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988269 - 88724432051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
03988268 - 88724422051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 tháng
J0194J764910001CIMR-AT4A0031FAABiến tần Yaskawa A1000 CIMR-AT4A0031FAA11/06/202015 tháng
J018XJ920610002CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V16/06/202015 tháng
J019YL267510032CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/06/202015 tháng
J019YL267510030CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/06/202015 tháng
J0192L305210001CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V17/06/202015 tháng
J018XK081610004CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V15/06/202015 tháng
65079542042EN600-2T0055Biến tần EN600-2T005518/06/202018 tháng
162405804092EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/06/202018 tháng
162405804080EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/06/202018 tháng
R5005805LI0CLS50-A7C2Cảm biến đo độ dẫn điện mã CLS50-A7C216/06/202012 tháng
55019110242201001PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/06/202012 tháng
55019110242201002PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/06/202012 tháng
J019YG504010014CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)22/06/202015 tháng
18123448060G3557 (MBS-3050)Cảm biến áp suất 060G3557 - 0-250bar, VDC:0-10V22/06/202012 tháng
J0173E541110002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/06/202015 tháng
J0197H828210002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/06/202015 tháng
J0196D222410002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)22/06/202015 tháng
J018YA307210001CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)23/06/202015 tháng
J0195K770310007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)23/06/202015 tháng
J0191J586110005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/06/202015 tháng
J0191J654510004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/06/202015 tháng
J0191J654310008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/06/202015 tháng
J019XH746010022CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/06/202015 tháng
J019YG504010026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/06/202015 tháng
J019YG504010017CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/06/202015 tháng
J0203G278510057JVOP-182Màn hình Led JVOP-18223/06/202012 tháng
J0203G278510079JVOP-182Màn hình Led JVOP-18223/06/202012 tháng
J0203G278510080JVOP-182Màn hình Led JVOP-18223/06/202012 tháng
J019YB684810044CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/06/202012 tháng
J019YB684810004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/06/202012 tháng
B0203F858110001SGM7A-20AFA6CServo Motor SGM7A-20AFA6C19/06/202015 tháng
J0192L305910002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)03/06/202015 tháng
J0195L396510010CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)03/06/202015 tháng
063802G449134U3011+132B0254Biến tần FC-280 2.2kw, mã:134U3011+Bàn phím LCP 21, mã:132B025424/06/202015 tháng
440164/0001HS11H 280 S6 B VL HWĐộng cơ điện xoay chiều đa pha 52kw S11H 280 S6 B VL HW26/06/202012 tháng
J0169L650110002CIMR-AT4A0004FAABiến tần A1000 0.75/1.5kw, 3 pha 380V25/06/202015 tháng
J0197K093510005CIPR-GA70T4103ABAABiến tần GA700 45/55.0kw, 3 pha 380V25/06/202015 tháng
J0189E531410001CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/06/202015 tháng
J0189E531410004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/06/202015 tháng
J0189E531410005CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/06/202015 tháng
J0189E531410013CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/06/202015 tháng
D0204E590910001SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/06/202012 tháng
D0204E590910016SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/06/202012 tháng
D0183T265510003SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/06/202012 tháng
D0183T265510005SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/06/202012 tháng
174102A479134F2980+132B0254Biến tần FC-360H11KT4 (11Kw, Code:134F2980)+Bàn phím LCP 21 dùng cho FC3602020-09-06 00:00:0015 tháng
504902A120134F2984+132B0254Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT418/06/202015 tháng
J0196D200010048CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V29/06/202015 tháng
J0186C022110002CIPR-GA70T4250ABAABiến tần GA700 110/132.0kw, 3pha 380V29/06/202015 tháng
J0176L312210005CIPR-GA70T4038ABAABiến tần GA700 15/18.5kw, 3pha 380V29/06/202015 tháng
J0199E863910013CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA29/06/202015 tháng
J0189B890210015CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V29/06/202015 tháng
J0192L305210007CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V, mã: CIPR-GA70T4007ABAA29/06/202015 tháng
J0177F176810019CIPR-GA70T4023ABAABiến tần GA700 7.5K/11w, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4023ABAA29/06/202015 tháng
J019YA005610007CIPR-GA70T4060ABAABiến tần GA700 22/30kw, 3pha 380V29/06/202015 tháng
J018YL892210009CIMR-VT2A0002BAABiến tần V1000 0.2/0.4kw 3pha 200V29/06/202015 tháng
J0189E531410006CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/06/202015 tháng
J0189E775510015CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 220V29/06/202015 tháng
013086314M200006MD290T75G/90P-INTBiến tần 75kw, 3 pha 380V, mã: MD290T75G/90P-INT2020-03-07 00:00:0012 tháng
1916968633109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 31092020-03-07 00:00:0012 tháng
2012150783109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 31092020-03-07 00:00:0012 tháng
2012241333109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 31092020-03-07 00:00:0012 tháng
MU13CSPH0000605SPH 10Bộ tích điện 10kVA2020-07-07 00:00:0012 tháng
J0192L036010006CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA2020-06-07 00:00:0015 tháng
938419A179132F0028Biến tần FC-051P5K5T4 (5.5KW), mã:132F00282020-10-07 00:00:0015 tháng
D019YL413010020JAPMC-CP3301-1-EBộ lập trình JAPMC-CP3301-1-E13/07/202012 tháng
D019YM146110001JEPMC-BU3303-EBảng điều khiển JEPMC-BU3303-E13/07/202012 tháng
D0196A061710003SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/07/202012 tháng
D0196A061710004SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/07/202012 tháng
J0189E762610002CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA15/07/202015 tháng
J0189E531410022CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA16/07/202015 tháng
J0195K275110002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/07/202015 tháng
J0197H998710006CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/07/202015 tháng
J0198L752010023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/07/202015 tháng
J0199B034810002CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/07/202015 tháng
J0199E356310023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/07/202015 tháng
J019XJ851310018CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA20/07/202015 tháng
J019XH746010011CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/07/202015 tháng
J019YG504010064CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/07/202015 tháng
J019YG504010069CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/07/202015 tháng
J0191J654510005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/07/202015 tháng
J0192A748110008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/07/202015 tháng
J0193E355810004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/07/202015 tháng
J0191J356410009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/07/202015 tháng
J0194H074210009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/07/202015 tháng
J0197J119310005CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/07/202015 tháng
J0198A924010002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)20/07/202015 tháng
J019YL003210004CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/07/202015 tháng
J019YB684810063CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/07/202015 tháng
J019YB684810084CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/07/202015 tháng
2005DG0402DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0390DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0391DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0392DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0393DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0394DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0395DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0396DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0397DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0398DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0399DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0400DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0401DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0403DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0404DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0405DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0406DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0407DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0408DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0409DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0410DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0411DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0412DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0413DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0414DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0415DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0416DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/07/202012 tháng
2005DG0417DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0418DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0419DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0420DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0421DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0422DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0423DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0424DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0425DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0426DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0427DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0428DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/07/202012 tháng
2005DG0429DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0430DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0431DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0432DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0433DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0434DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0435DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0436DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0437DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0438DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0439DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0440DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/07/202012 tháng
2005DG0454DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0455DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0456DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0457DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0458DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0459DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0460DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0461DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0462DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0463DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0464DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0465DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0466DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0467DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0468DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0469DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0470DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0471DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
2005DG0472DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/07/202012 tháng
662724A306132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2(1.5Kw,1 pha)+ bàn phím LCP23/07/202015 tháng
140002A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/07/202015 tháng
140202A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/07/202015 tháng
027002A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/07/202015 tháng
062902A150134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/07/202015 tháng
35.7903027101.0001.20RF37 DRS71M4BE05/TFMô tơ hộp số Sew RF37 DRS71M4BE05/TF24/07/202012 tháng
J018XJ525610004CIPR-GA70T4075ABAABiến tần GA700 3 pha 380V, mã:CIPR-GA70T4075ABAA (inverter 30kw, PO:DT-PORW002045 ngày 16/07/2020)21/07/202015 tháng
702024A238132F0020Biến tần FC-51P1K5T4 (1.5KW, 3pha)31/07/202015 tháng