Số SerialMã hàngTên hàngNgày muaThời gian bảo hành
J0172B302110050CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610028CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610030CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610065CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J018YA792610052CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0199E636710021CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/4/202015 Month
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/4/202015 Month
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)25/4/202015 Month
J0198L617310009CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)25/4/202015 Month
J0188B601410004CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/4/202015 Month
J0198B317410001CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/4/202015 Month
J0199F493810003CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)25/4/202015 Month
J0198K268010025CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)28/4/202015 Month
J0187K338210007CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)28/4/202015 Month
J019XK518010041CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)28/4/202015 Month
150902A278134F3013Biến tần Danfoss FC-360H2K2T4 2.2 KW / 3.0 HP (mã:134F301307/05/202015 Month
913202A248134F2972Biến tần FC-360HK75T4(0.75KW, mã:134F2972)09/05/202012 Month
713302A158134F2975Biến tần FC-360H2K2T4(2.2Kw, mã:134F2975)09/05/202012 Month
1744134F2976Biến tần FC-360H3K0T4E20(3kw, mã:134F2976)09/05/202012 Month
2093134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
2106134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
2130134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
823802A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
824202A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
707134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)09/05/202012 Month
834502A179134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, Code:134F297809/05/202015 Month
70070339064G6521Cảm biến áp suất MBS 1900 (064G6521)09/05/202015 Month
013090734M300067MD310T7.5B-INTBiến tần 7.5kw, 3 pha 380V, mã: MD310T7.5B-INT09/05/202015 Month
503702A120134F2984Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT414/5/202015 Month
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/5/202015 Month
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/5/202015 Month
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LX1-450PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/5/202015 Month
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/5/202015 Month
026902A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/5/202015 Month
026602A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/5/202015 Month
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/5/202015 Month
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/5/202015 Month
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-052PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/5/202015 Month
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/5/202015 Month
LS5940550M2042046002LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3phase 380V, output current 112A, mã: LS590-0550G-T426/5/202012 Month
N 11 - 257PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card27/5/202012 Month
D019ZP846210019SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210010SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210002SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210007SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
65340389026EN600-2S0037Biến tần 3.7kw, 1 pha 220V, mã: EN600-2S003727/5/202012 Month
J019YL267510035CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)28/5/202015 Month
141902A268134F3029Biến tần FC-360Q18KT4, 18.5KW 380V28/5/202015 Month
J0192K972310005CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V29/5/202015 Month
J019XG961410006CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V29/5/202015 Month
J018YL768610003CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)01/06/202015 Month
J0169B129910010CIMR-VT4A0023FAABiến tần Yaskawa V1000 3 pha 400VAC 7.5/11 kW : CIMR-VT4A0023FAA01/06/202015 Month
J0199E636710039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0199E636710035CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0203G672210031JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
0203G672210048JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J0203G672210049JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J0203G278510051JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J019YL267510007CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)01/06/202015 Month
1014993201001MOTOR FHC HYOSUNGĐộng cơ điện 2.2kw 4P 60/1 100L B305/06/202012 Month
101499320002000.00E+101499320002000.00MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 Month
101499320002000.00E+101499320002000.00MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 Month
J0184K414410008CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)05/06/202015 Month
J0192L034610009CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)13/6/202015 Month
J0197H488210005CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)13/6/202015 Month
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/6/202015 Month
013086334M300005MD290T110G/132P-INTBiến tần 110kw, 3 pha 380V, mã: MD290T110G/132P-INT12/06/202012 Month
J0199E636710001CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)10/06/202015 Month
J0196L607010001CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw, 3 pha (mã:CIMR-ET4A0044FAA)10/06/202015 Month
J0192L035910007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)10/06/202015 Month
03988254 - 88936932051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988260 - 88936872051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988251 - 88936812051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988258 - 88936822051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988259 - 88936922051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988253 - 88936842051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988252 - 88936942051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988255 - 88936852051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988261 - 88936912051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988256 - 88936862051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988262 - 88936952051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988257 - 88936832051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988267 - 88841372051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988265 - 88841382051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988264 - 88841362051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988263 - 88841352051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988266 - 88841392051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988269 - 88724432051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988268 - 88724422051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
J0194J764910001CIMR-AT4A0031FAABiến tần Yaskawa A1000 CIMR-AT4A0031FAA11/06/202015 Month
J018XJ920610002CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V16/6/202015 Month
J019YL267510032CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/6/202015 Month
J019YL267510030CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/6/202015 Month
J0192L305210001CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V17/6/202015 Month
J018XK081610004CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V15/6/202015 Month
65079542042EN600-2T0055Biến tần EN600-2T005518/6/202018 Month
162405804092EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/6/202018 Month
162405804080EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/6/202018 Month
R5005805LI0CLS50-A7C2Cảm biến đo độ dẫn điện mã CLS50-A7C216/6/202012 Month
55019110242201000.00E+55019110242201000.00PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/6/202012 Month
55019110242201000.00E+55019110242201000.00PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/6/202012 Month
J019YG504010014CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)22/6/202015 Month
18123448060G3557 (MBS-3050)Cảm biến áp suất 060G3557 - 0-250bar, VDC:0-10V22/6/202012 Month
J0173E541110002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/6/202015 Month
J0197H828210002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/6/202015 Month
J0196D222410002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)22/6/202015 Month
J018YA307210001CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)23/6/202015 Month
J0195K770310007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)23/6/202015 Month
J0191J586110005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J0191J654510004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J0191J654310008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J019XH746010022CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J019YG504010026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J019YG504010017CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J0203G278510057JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J0203G278510079JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J0203G278510080JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J019YB684810044CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/6/202012 Month
J019YB684810004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/6/202012 Month
B0203F858110001SGM7A-20AFA6CServo Motor SGM7A-20AFA6C19/6/202015 Month
J0192L305910002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)03/06/202015 Month
J0195L396510010CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)03/06/202015 Month
063802G449134U3011+132B0254Biến tần FC-280 2.2kw, mã:134U3011+Bàn phím LCP 21, mã:132B025424/6/202015 Month
440164/0001HS11H 280 S6 B VL HWĐộng cơ điện xoay chiều đa pha 52kw S11H 280 S6 B VL HW26/6/202012 Month
J0169L650110002CIMR-AT4A0004FAABiến tần A1000 0.75/1.5kw, 3 pha 380V25/6/202015 Month
J0197K093510005CIPR-GA70T4103ABAABiến tần GA700 45/55.0kw, 3 pha 380V25/6/202015 Month
J0189E531410001CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410005CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410013CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
D0204E590910001SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/6/202012 Month
D0204E590910016SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/6/202012 Month
D0183T265510003SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/6/202012 Month
D0183T265510005SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/6/202012 Month
174102A479134F2980+132B0254Biến tần FC-360H11KT4 (11Kw, Code:134F2980)+Bàn phím LCP 21 dùng cho FC36006/09/202015 Month
504902A120134F2984+132B0254Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT418/6/202015 Month
J0196D200010048CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0186C022110002CIPR-GA70T4250ABAABiến tần GA700 110/132.0kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0176L312210005CIPR-GA70T4038ABAABiến tần GA700 15/18.5kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0199E863910013CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA29/6/202015 Month
J0189B890210015CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0192L305210007CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V, mã: CIPR-GA70T4007ABAA29/6/202015 Month
J0177F176810019CIPR-GA70T4023ABAABiến tần GA700 7.5K/11w, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4023ABAA29/6/202015 Month
J019YA005610007CIPR-GA70T4060ABAABiến tần GA700 22/30kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J018YL892210009CIMR-VT2A0002BAABiến tần V1000 0.2/0.4kw 3pha 200V29/6/202015 Month
J0189E531410006CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E775510015CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 220V29/6/202015 Month
013086314M200006MD290T75G/90P-INTBiến tần 75kw, 3 pha 380V, mã: MD290T75G/90P-INT07/03/202012 Month
1916968633109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
2012150783109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
2012241333109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
MU13CSPH0000605SPH 10Bộ tích điện 10kVA07/07/202012 Month
J0192L036010006CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA07/06/202015 Month
938419A179132F0028Biến tần FC-051P5K5T4 (5.5KW), mã:132F002807/10/202015 Month
D019YL413010020JAPMC-CP3301-1-EBộ lập trình JAPMC-CP3301-1-E13/7/202012 Month
D019YM146110001JEPMC-BU3303-EBảng điều khiển JEPMC-BU3303-E13/7/202012 Month
D0196A061710003SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/7/202012 Month
D0196A061710004SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/7/202012 Month
J0189E762610002CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA15/7/202015 Month
J0189E531410022CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA16/7/202015 Month
J0195K275110002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/7/202015 Month
J0197H998710006CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/7/202015 Month
J0198L752010023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J0199B034810002CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J0199E356310023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J019XJ851310018CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA20/7/202015 Month
J019XH746010011CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J019YG504010064CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J019YG504010069CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J0191J654510005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0192A748110008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0193E355810004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0191J356410009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0194H074210009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0197J119310005CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0198A924010002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)20/7/202015 Month
J019YL003210004CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/7/202015 Month
J019YB684810063CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/7/202015 Month
J019YB684810084CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/7/202015 Month
2005DG0402DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0390DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0391DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0392DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0393DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0394DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0395DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0396DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0397DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0398DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0399DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0400DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0401DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0403DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0404DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0405DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0406DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0407DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0408DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0409DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0410DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0411DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0412DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0413DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0414DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0415DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0416DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0417DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0418DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0419DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0420DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0421DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0422DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0423DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0424DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0425DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0426DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0427DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0428DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0429DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0430DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0431DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0432DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0433DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0434DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0435DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0436DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0437DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0438DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0439DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0440DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0454DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0455DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0456DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0457DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0458DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0459DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0460DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0461DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0462DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0463DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0464DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0465DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0466DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0467DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0468DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0469DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0470DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0471DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0472DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
662724A306132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2(1.5Kw,1 pha)+ bàn phím LCP23/7/202015 Month
140002A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
140202A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
027002A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
062902A150134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
35.7903027101.0001.20RF37 DRS71M4BE05/TFMô tơ hộp số Sew RF37 DRS71M4BE05/TF24/7/202012 Month
J018XJ525610004CIPR-GA70T4075ABAABiến tần GA700 3 pha 380V, mã:CIPR-GA70T4075ABAA (inverter 30kw, PO:DT-PORW002045 ngày 16/07/2020)21/7/202015 Month
702024A238132F0020Biến tần FC-51P1K5T4 (1.5KW, 3pha)31/7/202015 Month
J018YA309610002CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)20/7/202015 Month
01309075M400051MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)31/7/202012 Month
01309075M400055MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)31/7/202012 Month
J019YB684810012CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA08/06/202015 Month
J019YB684810074CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA08/06/202015 Month
J019YG504010028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/04/202015 Month
015326G269131B0068Biến tần FC302P2K2T5E20H2BG 2.2Kw, mã :131B006808/06/202015 Month
8713180010M200-064-00420ABiến tần Nidec M200-064-00420A, 18.5kw08/07/202012 Month
J0197H013710010CIMR-ET4A0103AAABiến tần yaskawa E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)08/07/202015 Month
J0186F362510008CIMR-ET4A0018FAABiến tần yaskawa E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)08/07/202015 Month
J0197J579710042CIMR-VT4A0005BAABiến tần yaskawa V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/07/202015 Month
2003k03-067800SQ-ABộ định thời gian 800SQ-A (đồng hồ đa năng)08/07/202012 Month
2012241363109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310908/07/202012 Month
1917580934114Màn hình hiển thị 411408/07/202012 Month
2011733094501Bộ chuyển đổi tín hiệu 450108/07/202012 Month
J0203G287110002CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)08/07/202015 Month
J0204H478410001CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)08/07/202015 Month
114102A200134F2972Biến tần FC-360HK75T4 (0.75KW, mã: 134F2972)08/06/202015 Month
114202A200134F2972Biến tần FC-360HK75T4 (0.75KW, mã: 134F2972)08/06/202015 Month
078902A029134F2973Biến tần FC- 360H1K1T4E20H2, 1.1KW/1.5HP, mã:134F297308/06/202015 Month
J019YL003210002CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)08/10/202015 Month
J018YA307210002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)08/10/202015 Month
J0194H702810002CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)08/10/202015 Month
J0195K780510005CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)08/10/202015 Month
J0193E355410003CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)08/10/202015 Month
J019XH746010012CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J019XH746010040CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0201J824410043CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0203G278510055JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510082JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510083JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0186E330510008CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)08/10/202015 Month
J019XK518010014CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)08/10/202015 Month
J0197J579710036CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/10/202015 Month
J019XH746010032CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0201J824410028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0203G278510052JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510053JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510054JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510084JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
063526G240131B8920Biến tần Danfoss VLT AQUA Drive FC-202P4K0T4E20H2XG08/07/202015 Month
7748874620BD011A3NYNACC1Biến tần 20BD011A3NYNACC1 Allen Bradley13/8/202012 Month
7748951720BD011A3NYNACC1Biến tần 20BD011A3NYNACC1 Allen Bradley13/8/202012 Month
J018YA792610038CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/12/202015 Month
J0202B128610042CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)17/8/202015 Month
J0195L272010005CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/8/202015 Month
140002A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
140202A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
027002A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
062902A150134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
J0201K038210039CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)19/8/202015 Month
J0199E863910012CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA18/8/202015 Month
J0196D200010005CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V08/04/202015 Month
J0197J124510066CIMR-VT2A0020BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3pha 200V08/04/202015 Month
J0186E330510002CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)19/8/202015 Month
J0201K038210001CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)19/8/202015 Month
J0197H690810063CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0197H690810086CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0197K631410003CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0203G278510060JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510068JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510089JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510090JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0196L607010002CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw, 3 pha (mã:CIMR-ET4A0044FAA)19/8/202015 Month
J0193B583610005CIMR-VT4A0031FAABiến tần Yaskawa V1000 11/15kw, 3 pha 400VAC : CIMR-VT4A0031FAA19/8/202015 Month
J019YG504010032CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510048CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J0203G278510077JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510078JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510081JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510091JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510092JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
037826G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2, 4kw, 380v (mã: 131B0080)09/01/202015 Month
038126G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2, 4kw, 380v (mã: 131B0080)09/01/202015 Month
L5940550M20620045001LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3phase 380V, output current 112A, mã: LS590-0550G-T421/8/202012 Month
25B00063200623001ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw21/8/202012 Month
J0187J741810026CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)22/8/202015 Month
J0197J921410009CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA25/8/202015 Month
J0197J921410005CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA25/8/202015 Month
J019ZG795110001CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)24/8/202015 Month
J0188A211810003CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)24/8/202015 Month
J0186F362510007CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)24/8/202015 Month
J018YL768610001CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)24/8/202015 Month
J0194G947010002CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)24/8/202015 Month
J019ZA969510008CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/8/202015 Month
020702A200134F2981+132B0254Biến tần FC-360H15KT4 (15Kw, mã: 134F2981)+bàn phím19/8/202015 Month
013090754M400210MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)26/8/202012 Month
013090714M500022MD310T2.2B-INTBiến tần 2.2kw, 3 pha 380V, mã: MD310T2.2B-INT26/8/202012 Month
325815A106132F0061+132B0101Biến tần FC-051P22KT4 22KW 3 pha/380 V, mã:132F0061+màn hình27/8/202015 Month
J019ZA969510039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)26/8/202015 Month
J019YB684810001CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA31/8/202015 Month
624020A190132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4KW, 380V, mã:132F0026+màn hình LCP09/08/202015 Month
253702A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
254002A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
J0202L174110021CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA25/8/202015 Month
J0201K038210012CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0011BAA25/8/202015 Month
J0202L174110021CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0018FAA25/8/202015 Month
J0206C123010001CIPR-GA70T4389ABAABiến tần GA700 185/220kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4389ABAA31/8/202015 Month
J019ZC503510001CIPR-GA70T4044ABAABiến tần GA700 18.5/22kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4044ABAA31/8/202015 Month
J0205J912610011CIPR-GA70T4002ABAABiến tần GA700 0.4/0.75kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4002ABAA31/8/202015 Month
J0197K297710001CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA31/8/202015 Month
J0189G134010020CIPR-GA70T4005ABAABiến tần GA700 1.5/2.2kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4005ABAA31/8/202015 Month
J0205L987610008CIMR-G7A2022Biến tần G7 22kw, 3pha 220V, mã: CIMR-G7A202231/8/202015 Month
J0206C597110009CIMR-G7A23P7Biến tần G7 3.7kw, 3pha 200V, mã: CIMR-G7A23P731/8/202015 Month
J0203C227010001CIMR-G7A25P5Biến tần G7 5.5kw, 3pha 200V, mã: CIMR-G7A25P531/8/202015 Month
J0206C551710008CIMR-G7A27P5Biến tần G7 7.5kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A27P531/8/202015 Month
J0205L988010006CIMR-G7A2011Biến tần G7 11kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A201131/8/202015 Month
J0204H612810007CIMR-VT2A0001BAABiến tần G7 11kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A201131/8/202015 Month
J0174H760610005CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0018FAA09/01/202015 Month
107626G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107726G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107826G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107926G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108026G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108126G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108226G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108326G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108426G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
101526G340131B0078Biến tần FC-302P2K2T5E20H2 2.2 KW, 380V, mã:131B007809/04/202015 Month
064924A338132F0018+132B0101Biến tần FC-51PK75T4, code:132F0018+Bàn phím LCP dùng cho FC51, code:132B010109/04/202015 Month
J0201H855310028CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0011BAA09/05/202015 Month
J0201J447910014CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA09/03/202015 Month
J0192L798510004CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)08/07/202015 Month
2006DG1812DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1814DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1815DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1816DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1817DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1818DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1819DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1820DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1821DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1823DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1824DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1825DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1826DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2007DG0191DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2007DG0192DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
624020A190132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4KW, 380V, mã:132F0026+màn hình LCP09/08/202015 Month
253702A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
254002A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
3G1C20320774103001M2BAX180MLA2Động cơ điện M2BAX180MLA2 22KW-2P-B3511/09/202012 Month
J019ZA969510043J019ZA969510043Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202015 Month
J0201J824410036J0201J824410036Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202058 Month
J0201J824410038J0201J824410038Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202015 Month
013090724M600034MD310T11B-INTBiến tần 11kw, 3 pha 380V, mã: MD310T11B-INT16/09/202012 Month
013090724M600038MD310T11B-INTBiến tần 11kw, 3 pha 380V, mã: MD310T11B-INT16/09/202012 Month
(10)163202258(21)03711F10F0708000900A510-30HP-440VBiến tần Teco 3 pha 440V 22Kw 30HP, mã:A510-30HP-440V17/08/202012 Month
CIMR-AT4A0296AAABiến tần A1000 132/160kw, 3pha 380V, mã: CIMR-AT4A0296AAA18/09/202015 Month
L5940300M20228034001LS590-0300G-T4Biến tần 30Kw 3Pha 380V, mã:LS590-0300G-T421/09/202012 Month
ZF06153ZF1820-18-86Mô tơ ZF1820-18-86 18Kw21/09/202012 Month
LS5940450M20412028001LS590-0450G-T4Biến tần 45kw 3pha 380V, mã:LS590-0450G-T421/09/202012 Month
18B00084002ZF1820-37-177Mô tơ ZF1820-37-177 37Kw21/09/202012 Month
L5940550M20615029005LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3pha 380V, mã: LS590-0550G-T421/09/202012 Month
18B00092200623003ZF1820-41-196Mô tơ ZF1820-41-196 41kw21/09/202012 Month
J0194J170510003CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)23/09/202015 Month
J0192A751610002CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/09/202015 Month
J0197H690810066CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA23/09/202015 Month
J019ZA969510003CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/09/202058 Month
J019ZA969510035CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/09/202015 Month
J0203F043710001JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203F043710007JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203F043710016JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203G278510059JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
013090764M800036MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
013090764M800038MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
013090764M800041MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0010BAA)24/09/202015 Month
013085114M800005MD500T0.7GB-INTBiến tần MD500T0.7GB-INT22/09/202012 Month
J016ZJ227710013CIMR-AT4A0005FAABiến tần A1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0005FAA)29/09/202015 Month
205902A200134F2975+132B0254Biến tần FC-360H2K2T4 2.2Kw (mã:134F2975) + màn hình01/10/202015 Month
206002A200134F2975+132B0254Biến tần FC-360H2K2T4 2.2Kw (mã:134F2975) + màn hình01/10/202015 Month
J019YK866210009CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)02/10/202015 Month
J019YL267510006CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)02/10/202015 Month
J0196D200010001CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0004BAA)01/10/202015 Month
J0202B128610091CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210027CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210029CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210022CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month