Số SerialMã hàngTên hàngNgày muaThời gian bảo hành
J0172B302110050CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610028CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610030CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0187H932610065CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J018YA792610052CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)25/4/202015 Month
J0199E636710021CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/4/202015 Month
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)25/4/202015 Month
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)25/4/202015 Month
J0198L617310009CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)25/4/202015 Month
J0188B601410004CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/4/202015 Month
J0198B317410001CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)25/4/202015 Month
J0199F493810003CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)25/4/202015 Month
J0198K268010025CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)28/4/202015 Month
J0187K338210007CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)28/4/202015 Month
J019XK518010041CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)28/4/202015 Month
150902A278134F3013Biến tần Danfoss FC-360H2K2T4 2.2 KW / 3.0 HP (mã:134F301307/05/202015 Month
913202A248134F2972Biến tần FC-360HK75T4(0.75KW, mã:134F2972)09/05/202012 Month
713302A158134F2975Biến tần FC-360H2K2T4(2.2Kw, mã:134F2975)09/05/202012 Month
1744134F2976Biến tần FC-360H3K0T4E20(3kw, mã:134F2976)09/05/202012 Month
2093134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
2106134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
2130134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
823802A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
824202A159134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, mã:134F297809/05/202012 Month
707134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)09/05/202012 Month
834502A179134F2978Biến tần FC-360H5K5T4, Code:134F297809/05/202015 Month
70070339064G6521Cảm biến áp suất MBS 1900 (064G6521)09/05/202015 Month
013090734M300067MD310T7.5B-INTBiến tần 7.5kw, 3 pha 380V, mã: MD310T7.5B-INT09/05/202015 Month
503702A120134F2984Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT414/5/202015 Month
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/5/202015 Month
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/5/202015 Month
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LX1-450PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/5/202015 Month
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/5/202015 Month
026902A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/5/202015 Month
026602A110134F2979Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979)14/5/202015 Month
J0192L305910003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)20/5/202015 Month
J019YL003210008CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/5/202015 Month
J0173E541110018CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210004CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0173E541110012CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
J0197H828210009CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V21/5/202015 Month
LX1-449PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-025PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
LY5-052PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
M11-374PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card21/5/202012 Month
J0197J579710023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)21/5/202015 Month
J0184K645710003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V25/5/202015 Month
LS5940550M2042046002LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3phase 380V, output current 112A, mã: LS590-0550G-T426/5/202012 Month
N 11 - 257PG-B3Yaskawa PG-B3 Encoder Card27/5/202012 Month
D019ZP846210019SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210010SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210002SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
D019ZP846210007SGMAV-02ADA21Servo Motor SGMAV-02ADA2127/5/202012 Month
65340389026EN600-2S0037Biến tần 3.7kw, 1 pha 220V, mã: EN600-2S003727/5/202012 Month
J019YL267510035CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)28/5/202015 Month
141902A268134F3029Biến tần FC-360Q18KT4, 18.5KW 380V28/5/202015 Month
J0192K972310005CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V29/5/202015 Month
J019XG961410006CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw, 3 pha 380V29/5/202015 Month
J018YL768610003CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)01/06/202015 Month
J0169B129910010CIMR-VT4A0023FAABiến tần Yaskawa V1000 3 pha 400VAC 7.5/11 kW : CIMR-VT4A0023FAA01/06/202015 Month
J0199E636710039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0199E636710047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0199E636710035CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/06/202015 Month
J0203G672210031JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
0203G672210048JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J0203G672210049JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J0203G278510051JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/06/202015 Month
J019YL267510007CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)01/06/202015 Month
1014993201001MOTOR FHC HYOSUNGĐộng cơ điện 2.2kw 4P 60/1 100L B305/06/202012 Month
101499320002000.00E+101499320002000.00MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 Month
101499320002000.00E+101499320002000.00MOTOR RPHĐộng cơ điện 1.5Kw 4P 30/1 400v 50 Hz TEF05/06/202012 Month
J0184K414410008CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)05/06/202015 Month
J0192L034610009CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)13/6/202015 Month
J0197H488210005CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)13/6/202015 Month
J019XK518010009CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/6/202015 Month
013086334M300005MD290T110G/132P-INTBiến tần 110kw, 3 pha 380V, mã: MD290T110G/132P-INT12/06/202012 Month
J0199E636710001CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)10/06/202015 Month
J0196L607010001CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw, 3 pha (mã:CIMR-ET4A0044FAA)10/06/202015 Month
J0192L035910007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)10/06/202015 Month
03988254 - 88936932051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988260 - 88936872051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988251 - 88936812051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988258 - 88936822051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988259 - 88936922051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988253 - 88936842051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988252 - 88936942051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988255 - 88936852051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988261 - 88936912051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988256 - 88936862051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988262 - 88936952051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988257 - 88936832051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD2A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988267 - 88841372051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988265 - 88841382051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988264 - 88841362051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988263 - 88841352051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988266 - 88841392051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD3A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988269 - 88724432051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
03988268 - 88724422051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q8Thiết bị đo chênh áp 2051CD1A02A1AS5I7M5Q4Q808/06/202012 Month
J0194J764910001CIMR-AT4A0031FAABiến tần Yaskawa A1000 CIMR-AT4A0031FAA11/06/202015 Month
J018XJ920610002CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V16/6/202015 Month
J019YL267510032CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/6/202015 Month
J019YL267510030CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V15/6/202015 Month
J0192L305210001CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V17/6/202015 Month
J018XK081610004CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V15/6/202015 Month
65079542042EN600-2T0055Biến tần EN600-2T005518/6/202018 Month
162405804092EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/6/202018 Month
162405804080EDS800-2S0015Biến tần EDS800-2S001518/6/202018 Month
R5005805LI0CLS50-A7C2Cảm biến đo độ dẫn điện mã CLS50-A7C216/6/202012 Month
55019110242201000.00E+55019110242201000.00PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/6/202012 Month
55019110242201000.00E+55019110242201000.00PMBT-MV9004-0007Biến Tần Phát Minh MV9000 380V 2.2Kw (PO 4500687429 ngày 13/06/2020)18/6/202012 Month
J019YG504010014CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)22/6/202015 Month
18123448060G3557 (MBS-3050)Cảm biến áp suất 060G3557 - 0-250bar, VDC:0-10V22/6/202012 Month
J0173E541110002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/6/202015 Month
J0197H828210002CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V22/6/202015 Month
J0196D222410002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)22/6/202015 Month
J018YA307210001CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)23/6/202015 Month
J0195K770310007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)23/6/202015 Month
J0191J586110005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J0191J654510004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J0191J654310008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/6/202015 Month
J019XH746010022CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J019YG504010026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J019YG504010017CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/6/202015 Month
J0203G278510057JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J0203G278510079JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J0203G278510080JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/6/202012 Month
J019YB684810044CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/6/202012 Month
J019YB684810004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V23/6/202012 Month
B0203F858110001SGM7A-20AFA6CServo Motor SGM7A-20AFA6C19/6/202015 Month
J0192L305910002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)03/06/202015 Month
J0195L396510010CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)03/06/202015 Month
063802G449134U3011+132B0254Biến tần FC-280 2.2kw, mã:134U3011+Bàn phím LCP 21, mã:132B025424/6/202015 Month
440164/0001HS11H 280 S6 B VL HWĐộng cơ điện xoay chiều đa pha 52kw S11H 280 S6 B VL HW26/6/202012 Month
J0169L650110002CIMR-AT4A0004FAABiến tần A1000 0.75/1.5kw, 3 pha 380V25/6/202015 Month
J0197K093510005CIPR-GA70T4103ABAABiến tần GA700 45/55.0kw, 3 pha 380V25/6/202015 Month
J0189E531410001CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410004CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410005CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E531410013CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
D0204E590910001SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/6/202012 Month
D0204E590910016SGM7A-04A7A61Động cơ SGM7A-04A7A6129/6/202012 Month
D0183T265510003SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/6/202012 Month
D0183T265510005SGM7A-C2A7A6CĐộng cơ SGM7A-C2A7A6C29/6/202012 Month
174102A479134F2980+132B0254Biến tần FC-360H11KT4 (11Kw, Code:134F2980)+Bàn phím LCP 21 dùng cho FC36006/09/202015 Month
504902A120134F2984+132B0254Biến tần FC360, 30kw, FC360H30KT418/6/202015 Month
J0196D200010048CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0186C022110002CIPR-GA70T4250ABAABiến tần GA700 110/132.0kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0176L312210005CIPR-GA70T4038ABAABiến tần GA700 15/18.5kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0199E863910013CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA29/6/202015 Month
J0189B890210015CIPR-GA70T4031ABAABiến tần GA700 11/15kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J0192L305210007CIPR-GA70T4007ABAABiến tần GA700 2.2/3kw, 3 pha 380V, mã: CIPR-GA70T4007ABAA29/6/202015 Month
J0177F176810019CIPR-GA70T4023ABAABiến tần GA700 7.5K/11w, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4023ABAA29/6/202015 Month
J019YA005610007CIPR-GA70T4060ABAABiến tần GA700 22/30kw, 3pha 380V29/6/202015 Month
J018YL892210009CIMR-VT2A0002BAABiến tần V1000 0.2/0.4kw 3pha 200V29/6/202015 Month
J0189E531410006CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V29/6/202015 Month
J0189E775510015CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 220V29/6/202015 Month
013086314M200006MD290T75G/90P-INTBiến tần 75kw, 3 pha 380V, mã: MD290T75G/90P-INT07/03/202012 Month
1916968633109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
2012150783109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
2012241333109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310907/03/202012 Month
MU13CSPH0000605SPH 10Bộ tích điện 10kVA07/07/202012 Month
J0192L036010006CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA07/06/202015 Month
938419A179132F0028Biến tần FC-051P5K5T4 (5.5KW), mã:132F002807/10/202015 Month
D019YL413010020JAPMC-CP3301-1-EBộ lập trình JAPMC-CP3301-1-E13/7/202012 Month
D019YM146110001JEPMC-BU3303-EBảng điều khiển JEPMC-BU3303-E13/7/202012 Month
D0196A061710003SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/7/202012 Month
D0196A061710004SGD7S-120A20ABộ nghịch lưu SGD7S-120A20A13/7/202012 Month
J0189E762610002CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA15/7/202015 Month
J0189E531410022CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA16/7/202015 Month
J0195K275110002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/7/202015 Month
J0197H998710006CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/7/202015 Month
J0198L752010023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J0199B034810002CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J0199E356310023CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)17/7/202015 Month
J019XJ851310018CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA20/7/202015 Month
J019XH746010011CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J019YG504010064CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J019YG504010069CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)20/7/202015 Month
J0191J654510005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0192A748110008CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0193E355810004CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)20/7/202015 Month
J0191J356410009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0194H074210009CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0197J119310005CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)20/7/202015 Month
J0198A924010002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)20/7/202015 Month
J019YL003210004CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)20/7/202015 Month
J019YB684810063CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/7/202015 Month
J019YB684810084CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA21/7/202015 Month
2005DG0402DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0390DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0391DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0392DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0393DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0394DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0395DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0396DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0397DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0398DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0399DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0400DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0401DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0403DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0404DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0405DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0406DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0407DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0408DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0409DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0410DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0411DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0412DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0413DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0414DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0415DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0416DELPHI 100LB-4Động cơ điện 3 pha 3KW 4P B35 IE2, mã: DELPHI 100LB-422/7/202012 Month
2005DG0417DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0418DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0419DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0420DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0421DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0422DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0423DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0424DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0425DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0426DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0427DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0428DELPHI 112M-4Động cơ điện 3 pha 4KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 112M-422/7/202012 Month
2005DG0429DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0430DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0431DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0432DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0433DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0434DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0435DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0436DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0437DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0438DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0439DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0440DELPHI 160L-4Động cơ điện 3 pha 15KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 160L-422/7/202012 Month
2005DG0454DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0455DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0456DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0457DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0458DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0459DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0460DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0461DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0462DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0463DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0464DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0465DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0466DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0467DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0468DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0469DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0470DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0471DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
2005DG0472DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-422/7/202012 Month
662724A306132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2(1.5Kw,1 pha)+ bàn phím LCP23/7/202015 Month
140002A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
140202A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
027002A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
062902A150134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
35.7903027101.0001.20RF37 DRS71M4BE05/TFMô tơ hộp số Sew RF37 DRS71M4BE05/TF24/7/202012 Month
J018XJ525610004CIPR-GA70T4075ABAABiến tần GA700 3 pha 380V, mã:CIPR-GA70T4075ABAA (inverter 30kw, PO:DT-PORW002045 ngày 16/07/2020)21/7/202015 Month
702024A238132F0020Biến tần FC-51P1K5T4 (1.5KW, 3pha)31/7/202015 Month
J018YA309610002CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)20/7/202015 Month
01309075M400051MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)31/7/202012 Month
01309075M400055MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)31/7/202012 Month
J019YB684810012CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA08/06/202015 Month
J019YB684810074CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA08/06/202015 Month
J019YG504010028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/04/202015 Month
015326G269131B0068Biến tần FC302P2K2T5E20H2BG 2.2Kw, mã :131B006808/06/202015 Month
8713180010M200-064-00420ABiến tần Nidec M200-064-00420A, 18.5kw08/07/202012 Month
J0197H013710010CIMR-ET4A0103AAABiến tần yaskawa E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)08/07/202015 Month
J0186F362510008CIMR-ET4A0018FAABiến tần yaskawa E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)08/07/202015 Month
J0197J579710042CIMR-VT4A0005BAABiến tần yaskawa V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/07/202015 Month
2003k03-067800SQ-ABộ định thời gian 800SQ-A (đồng hồ đa năng)08/07/202012 Month
2012241363109Bộ biến đổi tĩnh điện, mã: 310908/07/202012 Month
1917580934114Màn hình hiển thị 411408/07/202012 Month
2011733094501Bộ chuyển đổi tín hiệu 450108/07/202012 Month
J0203G287110002CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)08/07/202015 Month
J0204H478410001CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)08/07/202015 Month
114102A200134F2972Biến tần FC-360HK75T4 (0.75KW, mã: 134F2972)08/06/202015 Month
114202A200134F2972Biến tần FC-360HK75T4 (0.75KW, mã: 134F2972)08/06/202015 Month
078902A029134F2973Biến tần FC- 360H1K1T4E20H2, 1.1KW/1.5HP, mã:134F297308/06/202015 Month
J019YL003210002CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)08/10/202015 Month
J018YA307210002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)08/10/202015 Month
J0194H702810002CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)08/10/202015 Month
J0195K780510005CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)08/10/202015 Month
J0193E355410003CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)08/10/202015 Month
J019XH746010012CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J019XH746010040CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0201J824410043CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0203G278510055JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510082JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510083JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0186E330510008CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)08/10/202015 Month
J019XK518010014CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)08/10/202015 Month
J0197J579710036CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/10/202015 Month
J019XH746010032CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0201J824410028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)08/10/202015 Month
J0203G278510052JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510053JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510054JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
J0203G278510084JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18208/10/202015 Month
063526G240131B8920Biến tần Danfoss VLT AQUA Drive FC-202P4K0T4E20H2XG08/07/202015 Month
7748874620BD011A3NYNACC1Biến tần 20BD011A3NYNACC1 Allen Bradley13/8/202012 Month
7748951720BD011A3NYNACC1Biến tần 20BD011A3NYNACC1 Allen Bradley13/8/202012 Month
J018YA792610038CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)08/12/202015 Month
J0202B128610042CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)17/8/202015 Month
J0195L272010005CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/8/202015 Month
140002A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
140202A230134F2974+132B0254Biến tần FC-360H1K5T4 (1.5kw, mã:134F2974)+bàn phím LCP21 dùng cho FC360(mã:132B0254)24/7/202015 Month
027002A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
062902A150134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (7.5KW,mã:134F2979) +Bàn phím LCP 21 dùng cho FC360,mã:132B025424/7/202015 Month
J0201K038210039CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)19/8/202015 Month
J0199E863910012CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4018ABAA18/8/202015 Month
J0196D200010005CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V08/04/202015 Month
J0197J124510066CIMR-VT2A0020BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3pha 200V08/04/202015 Month
J0186E330510002CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)19/8/202015 Month
J0201K038210001CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)19/8/202015 Month
J0197H690810063CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0197H690810086CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0197K631410003CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V ( mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/8/202015 Month
J0203G278510060JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510068JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510089JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510090JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0196L607010002CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw, 3 pha (mã:CIMR-ET4A0044FAA)19/8/202015 Month
J0193B583610005CIMR-VT4A0031FAABiến tần Yaskawa V1000 11/15kw, 3 pha 400VAC : CIMR-VT4A0031FAA19/8/202015 Month
J019YG504010032CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510028CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J019ZA969510048CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)19/8/202015 Month
J0203G278510077JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510078JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510081JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510091JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
J0203G278510092JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18219/8/202015 Month
037826G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2, 4kw, 380v (mã: 131B0080)09/01/202015 Month
038126G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2, 4kw, 380v (mã: 131B0080)09/01/202015 Month
L5940550M20620045001LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3phase 380V, output current 112A, mã: LS590-0550G-T421/8/202012 Month
25B00063200623001ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw21/8/202012 Month
J0187J741810026CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)22/8/202015 Month
J0197J921410009CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA25/8/202015 Month
J0197J921410005CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA25/8/202015 Month
J019ZG795110001CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)24/8/202015 Month
J0188A211810003CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)24/8/202015 Month
J0186F362510007CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)24/8/202015 Month
J018YL768610001CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)24/8/202015 Month
J0194G947010002CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)24/8/202015 Month
J019ZA969510008CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/8/202015 Month
020702A200134F2981+132B0254Biến tần FC-360H15KT4 (15Kw, mã: 134F2981)+bàn phím19/8/202015 Month
013090754M400210MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)26/8/202012 Month
013090714M500022MD310T2.2B-INTBiến tần 2.2kw, 3 pha 380V, mã: MD310T2.2B-INT26/8/202012 Month
325815A106132F0061+132B0101Biến tần FC-051P22KT4 22KW 3 pha/380 V, mã:132F0061+màn hình27/8/202015 Month
J019ZA969510039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)26/8/202015 Month
J019YB684810001CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V, mã:CIMR-VT2A0006BAA31/8/202015 Month
624020A190132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4KW, 380V, mã:132F0026+màn hình LCP09/08/202015 Month
253702A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
254002A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
J0202L174110021CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA25/8/202015 Month
J0201K038210012CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0011BAA25/8/202015 Month
J0202L174110021CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0018FAA25/8/202015 Month
J0206C123010001CIPR-GA70T4389ABAABiến tần GA700 185/220kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4389ABAA31/8/202015 Month
J019ZC503510001CIPR-GA70T4044ABAABiến tần GA700 18.5/22kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4044ABAA31/8/202015 Month
J0205J912610011CIPR-GA70T4002ABAABiến tần GA700 0.4/0.75kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4002ABAA31/8/202015 Month
J0197K297710001CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw, 3pha 380V, mã:CIPR-GA70T4012ABAA31/8/202015 Month
J0189G134010020CIPR-GA70T4005ABAABiến tần GA700 1.5/2.2kw, 3pha 380V, mã: CIPR-GA70T4005ABAA31/8/202015 Month
J0205L987610008CIMR-G7A2022Biến tần G7 22kw, 3pha 220V, mã: CIMR-G7A202231/8/202015 Month
J0206C597110009CIMR-G7A23P7Biến tần G7 3.7kw, 3pha 200V, mã: CIMR-G7A23P731/8/202015 Month
J0203C227010001CIMR-G7A25P5Biến tần G7 5.5kw, 3pha 200V, mã: CIMR-G7A25P531/8/202015 Month
J0206C551710008CIMR-G7A27P5Biến tần G7 7.5kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A27P531/8/202015 Month
J0205L988010006CIMR-G7A2011Biến tần G7 11kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A201131/8/202015 Month
J0204H612810007CIMR-VT2A0001BAABiến tần G7 11kw, 3pha 200V, mã:CIMR-G7A201131/8/202015 Month
J0174H760610005CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0018FAA09/01/202015 Month
107626G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107726G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107826G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
107926G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108026G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108126G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108226G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108326G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
108426G340131B0077Biến tần FC-302P1K5T5E20 1.5KW, 380V, mã:131B007709/04/202015 Month
101526G340131B0078Biến tần FC-302P2K2T5E20H2 2.2 KW, 380V, mã:131B007809/04/202015 Month
064924A338132F0018+132B0101Biến tần FC-51PK75T4, code:132F0018+Bàn phím LCP dùng cho FC51, code:132B010109/04/202015 Month
J0201H855310028CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V, mã:CIMR-VT4A0011BAA09/05/202015 Month
J0201J447910014CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA09/03/202015 Month
J0192L798510004CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)08/07/202015 Month
2006DG1812DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1814DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1815DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1816DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1817DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1818DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1819DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1820DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1821DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1823DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1824DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1825DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2006DG1826DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2007DG0191DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
2007DG0192DELPHI 200L-4Động cơ điện 3 pha 30KW 4P B5 IE2, mã: DELPHI 200L-409/09/202012 Month
624020A190132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4KW, 380V, mã:132F0026+màn hình LCP09/08/202015 Month
253702A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
254002A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4, 5.5KW, 380V mã:134F2978+ màn hinh LCP09/08/202015 Month
3G1C20320774103001M2BAX180MLA2Động cơ điện M2BAX180MLA2 22KW-2P-B3511/09/202012 Month
J019ZA969510043J019ZA969510043Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202015 Month
J0201J824410036J0201J824410036Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202058 Month
J0201J824410038J0201J824410038Biến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)14/09/202015 Month
013090724M600034MD310T11B-INTBiến tần 11kw, 3 pha 380V, mã: MD310T11B-INT16/09/202012 Month
013090724M600038MD310T11B-INTBiến tần 11kw, 3 pha 380V, mã: MD310T11B-INT16/09/202012 Month
(10)163202258(21)03711F10F0708000900A510-30HP-440VBiến tần Teco 3 pha 440V 22Kw 30HP, mã:A510-30HP-440V17/08/202012 Month
CIMR-AT4A0296AAABiến tần A1000 132/160kw, 3pha 380V, mã: CIMR-AT4A0296AAA18/09/202015 Month
L5940300M20228034001LS590-0300G-T4Biến tần 30Kw 3Pha 380V, mã:LS590-0300G-T421/09/202012 Month
ZF06153ZF1820-18-86Mô tơ ZF1820-18-86 18Kw21/09/202012 Month
LS5940450M20412028001LS590-0450G-T4Biến tần 45kw 3pha 380V, mã:LS590-0450G-T421/09/202012 Month
18B00084002ZF1820-37-177Mô tơ ZF1820-37-177 37Kw21/09/202012 Month
L5940550M20615029005LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw, 3pha 380V, mã: LS590-0550G-T421/09/202012 Month
18B00092200623003ZF1820-41-196Mô tơ ZF1820-41-196 41kw21/09/202012 Month
J0194J170510003CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw, 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)23/09/202015 Month
J0192A751610002CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)23/09/202015 Month
J0197H690810066CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V, mã: CIMR-VT4A0005BAA23/09/202015 Month
J019ZA969510003CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/09/202058 Month
J019ZA969510035CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/09/202015 Month
J0203F043710001JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203F043710007JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203F043710016JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
J0203G278510059JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18223/09/202015 Month
013090764M800036MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
013090764M800038MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
013090764M800041MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã : MD310T5.5B-INT24/09/202012 Month
CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0010BAA)24/09/202015 Month
013085114M800005MD500T0.7GB-INTBiến tần MD500T0.7GB-INT22/09/202012 Month
J016ZJ227710013CIMR-AT4A0005FAABiến tần A1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0005FAA)29/09/202015 Month
205902A200134F2975+132B0254Biến tần FC-360H2K2T4 2.2Kw (mã:134F2975) + màn hình01/10/202015 Month
206002A200134F2975+132B0254Biến tần FC-360H2K2T4 2.2Kw (mã:134F2975) + màn hình01/10/202015 Month
J019YK866210009CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)02/10/202015 Month
J019YL267510006CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)02/10/202015 Month
J0196D200010001CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw, 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0004BAA)01/10/202015 Month
J0202B128610091CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210027CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210029CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
J019YK174210022CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)03/10/202015 Month
F0207N316110001SGDV-750J01ABộ nghịch lưu SGDV-750J01A 400VAC 30KW23/09/202012 thang
J0198K276110003CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)01/10/202015 thang
J0199F493810003CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)01/10/202015 thang
J0187J741810021CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)01/10/202015 thang
J0187J741810029CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)01/10/202015 thang
J0186E330510010CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)01/10/202015 thang
J0193B845910002CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)01/10/202015 thang
J019XK518010044CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)01/10/202015 thang
J0205H605810040CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)01/10/202015 thang
J019ZA969510005CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/10/202015 thang
J0201H372210016CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/10/202015 thang
J0203F043710008JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/10/202015 thang
J0203F043710011JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/10/202015 thang
J0203F043710013JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/10/202015 thang
J0203F043710018JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18201/10/202015 thang
J0203A505010005CIMR-AT4A0005FAABiến tần A1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0005FAA)06/10/202015 thang
013090754M900104MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)07/10/202012 thang
013090754M900115MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)07/10/202012 thang
013090754M900119MD310T1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 3pha 380V (mã: MD310T1.5B-INT)07/10/202012 thang
J0202F274510007CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw, 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)06/10/202015 thang
VFD300VL43C-JBiến tần Delta VFD300VL43C-J300VJ43CW2036000905/10/202012 thang
J0196D217510003CIMR-AT4A0018FAABiến tần A1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0018FAA)12/10/202012 thang
J0203F620010001CIMR-AT4A0018FAABiến tần A1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0018FAA)12/10/202012 thang
013086664M700016MD200S0.75B-INTBiến tần 0.75kw, 1pha 220V (mã:MD200S0.75B-INT)10/10/202012 thang
L5940300M20412026001LS590-0300G-T4Biến tần LS590-0300G-T4 (30Kw, 3P,380V, 60A)23/06/202012 thang
ZF06114ZF1820-18-86Motor ZF1820-18-86 (18Kw, rate speed:2000prm, rated torque( N.m): 86N.m23/06/202012 thang
59976278060G3557 (MBS-3050)Cảm biến áp suất 060G3557 - 0-250bar, VDC:0-10V23/06/202012 thang
253502A220134F2978Biến tần FC-360H5K5T4 5.5Kw 380V06/10/202015 thang
ZF1820-37-177ZF1820-37-177Motor servo ZF1820-37-177, 37Kw08/06/202012 thang
J0195K277510002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)12/10/202015 thang
J0195K277510008CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)12/10/202015 thang
J018YL793310003CIMR-ET4A0072AAABiến tần E1000 37kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0072AAA)12/10/202015 thang
L5940370M20412027002;18B00062001;18142448OULU 160GBộ bơm thủy lực OULU 160G08/06/202012 thang
253902A220134F2978Biến tần FC-360H5K5T4 5.5Kw 380V12/10/202015 thang
J0196A774410013CIMR-VT4A0023FAABiến tần V1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0023FAA)10/10/202015 thang
J0196G517310006CIMR-VT4A0023FAABiến tần V1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0023FAA)10/10/202015 thang
J0199D999710001CIPR-GA70T4103ABAABiến tần GA700 45/55.0kw, 3 pha 380V, mã: CIPR-GA70T4103ABAA12/10/202015 thang
P200411641P255-100ADụng cụ đo áp suất P255-100A -76cmHg-0Kgf16/10/202012 thang
P200411649P255-100ADụng cụ đo áp suất P255-100A -76cmHg-0Kgf16/10/202012 thang
P200411652P255-100ADụng cụ đo áp suất P255-100A -76cmHg-0Kgf16/10/202012 thang
P200411656P255-100ADụng cụ đo áp suất P255-100A -76cmHg-0Kgf16/10/202012 thang
219620A130132F0026Biến tần FC-51P4K0T4 4KW 380V (mã:132F0026) + màn hình07/10/202015 thang
011926G350131B0857Biến tần FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX (mã:131B0857)07/10/202015 thang
035824G370131F0154Biến tần FC-302P11KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX (mã:131F0154)07/10/202015 thang
J0195L528210001CIMR-ET4A0515AAABiến tần E1000 250kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0515AAA)13/10/202015 thang
J0194J668010002CIMR-ET4A0296AAABiến tần E1000 160kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0296AAA)13/10/202015 thang
J0193B785910002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)13/10/202015 thang
J0187J741810006CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)13/10/202015 thang
J0205H605810018CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/10/202015 thang
J0205H605810024CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/10/202015 thang
J0205H605810034CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/10/202015 thang
J0205K760810016CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/10/202015 thang
J0205K760810048CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)13/10/202015 thang
J0201H372210047CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)13/10/202015 thang
J0194J037810005CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw, 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0088AAA)13/10/202015 thang
J0207D219610040CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)17/10/202015 thang
J0207D219610043CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)17/10/202015 thang
601302A230134F2992+132B0254Biến tần FC-360H1K1T4 1.1kW 380V (mã:134F2992)+màn hình19/10/202015 thang
246102A200134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4 5.5Kw 380V (mã:134F2978)+ màn hinh19/10/202015 thang
254102A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4 5.5Kw 380V (mã:134F2978)+ màn hinh19/10/202015 thang
015702A200134F2981+132B0254Biến tần FC-360H15KT4 15Kw 380V (mã:134F2981)+ màn hình19/10/202015 thang
027702A210134F2981+132B0254Biến tần FC-360H15KT4 15Kw 380V (mã:134F2981)+ màn hình19/10/202015 thang
33638330060G1125Thiết bị kiểm tra áp suất 060G112519/10/202012 thang
53291340060G1125Thiết bị kiểm tra áp suất 060G112519/10/202012 thang
53300340060G1125Thiết bị kiểm tra áp suất 060G112519/10/202012 thang
53301340060G1125Thiết bị kiểm tra áp suất 060G112519/10/202012 thang
060G1125060G1124Cảm biến áp suất MBS 3000 (060G1124)19/10/202012 thang
148714-300175G5211Khởi động mềm MCD202018T4CV3 (mã:175G5211)08/10/202012 thang
J019YA005610001CIPR-GA70T4060ABAABiến tần GA700 22/30kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4060ABAA)21/10/202015 thang
J0192K951810010CIPR-GA70T4089ABAABiến tần GA700 37/45kw3 pha 380V (mã:CIPR-GA70T4089ABAA)21/10/202015 thang
J0197J125610006CIPR-GA70T4089ABAABiến tần GA700 37/45kw3 pha 380V (mã:CIPR-GA70T4089ABAA)21/10/202015 thang
J0206C030910006CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)19/10/202015 thang
015602A200134F2981+132B0254Biến tần FC-360H15KT4 15Kw28/09/202015 thang
J0194J520110003CIMR-AT2A0056FAABiến tần A1000 11/15kw 3pha 220V (mã:CIMR-AT2A0056FAA)26/10/202015 thang
B0209B025110001SGMGV-1AADA6SServo Yaskawa SGMGV-1AADA6S24/10/202012 thang
DG208P209710001SGDV-590A11A001000Bộ nghịch lưu SGDV-590A11A00100022/10/202012 thang
707524A238132F0020Biến tần FC-51P1K5T426/10/202015 thang
J0198A047810077CDBR-4030DĐiện trở hãm CDBR-4030D26/10/202012 thang
J0198A047810084CDBR-4030DĐiện trở hãm CDBR-4030D26/10/202012 thang
J0206A003510005CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4018ABAA)24/10/202015 thang
J0206A003510015CIPR-GA70T4018ABAABiến tần GA700 5.5/7.5kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4018ABAA)24/10/202015 thang
J018YL391710002CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0072AAA)24/10/202015 thang
J019YL003210006CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)24/10/202015 thang
J0196A775210001CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)24/10/202015 thang
J0198J586410001CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)24/10/202015 thang
J0198K689710008CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)24/10/202015 thang
J0205L581010002CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)24/10/202015 thang
J0203D047910001CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)24/10/202015 thang
J0201H372210042CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/10/202015 thang
J0201H372210045CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/10/202015 thang
J0201J824410029CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/10/202015 thang
J0203F246510098CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)24/10/202015 thang
J0203F043710002JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18224/10/202012 thang
J0203F043710004JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18224/10/202012 thang
J0203F043710005JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18224/10/202012 thang
J0185B289710002CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)27/10/202015 thang
65340389042EN600-2S0037Biến tần 3.7kw, 1 pha 220V, mã: EN600-2S003727/10/202015 thang
013090724M600042MD310T11B-INTBiến tần 11kw, 3 pha 380V, mã: MD310T11B-INT27/10/202012 thang
013085794M400006MD290T30G/37P-INTBiến tần 30kw, 3 pha 380V (mã:MD290T30G/37P-INT)29/10/202012 thang
J0195K983510004CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)30/10/202015 thang
J019XG435710001CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)23/10/202015 thang
J0203F043710006JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18203/11/202012 thang
J0203F043710009JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18203/11/202012 thang
J0203F043710014JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18203/11/202012 thang
J0203F043710017JVOP-182M?n h?nh Led JVOP-18203/11/202012 thang
J0203F043710006M?n h?nh Led JVOP-182JVOP-18203/11/202012 Month
J0203F043710009M?n h?nh Led JVOP-182JVOP-18203/11/202012 Month
J0203F043710014M?n h?nh Led JVOP-182JVOP-18203/11/202012 Month
J0203F043710017M?n h?nh Led JVOP-182JVOP-18203/11/202012 Month
J018YL892210044CIMR-VT2A0002BAABiến tần V1000 0.2/0.4kw 3pha 200V (mã:CIMR-VT2A0002BAA)03/11/202015 Month
L5940550M20615029002LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T403/11/202012 Month
L5940550M20615029003LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T403/11/202012 Month
L5940550M20615029004LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T403/11/202012 Month
25B00063200928001ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw03/11/202012 Month
25B00063200928002ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw03/11/202012 Month
67498289060G6453Cảm biến áp suất 060G645303/11/202012 Month
67506289060G6453Cảm biến áp suất 060G645303/11/202012 Month
J018ZF424510005CIPR-GA70T4089ABAABiến tần GA700 37/45kw3 pha 380V (mã:CIPR-GA70T4089ABAA)03/11/202015 Month
J019XJ175210002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)05/11/202015 Month
J0196C446710004CIMR-VT2A0056FAABiến tần CIMR-VT2A0056FAA07/11/202015 Month
DG209Q545110001SGDV-590A11A001000Bộ nghịch lưu SGDV-590A11A00100007/11/202012 Month
J0199B034810014CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V09/11/202015 Month
J0199B034810001CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw, 3 pha 380V09/11/202015 Month
3G1C20370780607001M3BP 225SMC4Động cơ điện M3BP 225SMC4 55KW 4P B3504/11/202012 Month
362086FA-10XJMEA DN80Van bướm KITZ FA-10XJMEA DN8004/11/202012 Month
J0202C504110004CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)06/11/202015 Month
J0202C504110005CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)06/11/202015 Month
J0205C371910001CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)06/11/202015 Month
J0194H695510003CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)06/11/202015 Month
J0205B599010001CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)06/11/202015 Month
J0206C123210002CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)06/11/202015 Month
J0206C123210005CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)06/11/202015 Month
J0206C268910004CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)06/11/202015 Month
J019XJ175210006CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)06/11/202015 Month
J0191J179410003CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)06/11/202015 Month
J0203F246510043CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)06/11/202015 Month
J0186F362510002CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)06/11/202015 Month
J0205K146110003CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)06/11/202015 Month
J0207D219610033CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)06/11/202015 Month
J0207E108910004CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0044FAA)03/11/202015 Month
0016ADB81756-ENBTMô đun cho cạc PLC truyền thông1756-ENBT13/11/202012 Month
329259601756-ENBTMô đun cho cạc PLC truyền thông1756-ENBT13/11/202012 Month
00085DB51756-DNBMô đun cho cạc PLC truyền thông 1756-DNB13/11/202012 Month
003B62581756-DNBMô đun cho cạc PLC truyền thông 1756-DNB13/11/202012 Month
E1710389ADDA 0.37Kw 2P FC63Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.37KW 2P model FC6302/11/202012 Month
E1710350ADDA 0.37Kw 2P FC63Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.37KW 2P model FC6302/11/202012 Month
E1710351ADDA 0.37Kw 2P FC63Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.37KW 2P model FC6302/11/202012 Month
E1710391ADDA 0.37Kw 2P FC63Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.37KW 2P model FC6302/11/202012 Month
E1710390ADDA 0.37Kw 2P FC63Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.37KW 2P model FC6302/11/202012 Month
E1710687Motor kW 0.75Động cơ điện xoay chiều đa pha 0.75KW 2P 4 poles B502/11/202012 Month
057924A338132F0018+132B0101Biến tần FC-51PK75T4 (mã:132F0018)+màn hình12/11/202015 Month
D019XK985110007SGD7S-2R8A00ABộ nghịch lưu SGD7S-2R8A00A13/11/202012 Month
J0205B599010005CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)13/11/202015 Month
M0151196671CC-PAIX02Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-PAIX0217/11/202012 Month
M0151196731CC-PAIX02Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-PAIX0217/11/202012 Month
M0151331486CC-PAIX02Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-PAIX0217/11/202012 Month
150315802CC-TAIX01Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-TAIX0117/11/202012 Month
150325821CC-TAIX01Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-TAIX0117/11/202012 Month
150325951CC-TAIX01Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-TAIX0117/11/202012 Month
M0200003168CC-PCNT01Dụng cụ điều khiển CC-PCNT0117/11/202012 Month
250475474CC- TCNT01Dụng cụ điều khiển CC- TCNT0117/11/202012 Month
M0250492802CC-PCF901Dụng cụ điều khiển CC-PCF90117/11/202012 Month
200044436CC- TCF901Dụng cụ điều khiển CC- TCF90117/11/202012 Month
M0151343735CC- PDOB01Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC- PDOB0117/11/202012 Month
152647654CC-TDOB01Mô đun cho cạc PLC truyền thông CC-TDOB0117/11/202012 Month
1016257901001Motor 30kW 4P B3 440VĐộng cơ điện 30kW_4P_440V_50Hz_TEFC18/11/202012 Month
J0198A924010003CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)18/11/202015 Month
J019XK851610002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)18/11/202015 Month
J0205J592110002CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0011FAA)18/11/202015 Month
J0207D219610028CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)18/11/202015 Month
J0208E486510014CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)18/11/202015 Month
J0203F246510034CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)18/11/202015 Month
J0203F246510052CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)18/11/202015 Month
J0203F246510093CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)18/11/202015 Month
J0203F043710003JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/11/202012 Month
J0203F043710012JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/11/202012 Month
J0203F043710015JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/11/202012 Month
J0203F043710019JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/11/202012 Month
18B00092200623004ZF1820-41-196Mô tơ ZF1820-41-196 41kw16/11/202012 Month
18B00084200928001ZF1820-37-177Mô tơ ZF1820-37-177 37Kw10/11/202012 Month
148002A220134F2972+132B0254Biến tần FC-360HK75T4 0.75KW (mã:134F2972) +màn hình17/11/202015 Month
711102A506134F2977+132B0254Biến tần FC-360H4K0T4 4kw 3pha 380v (mã:134F2977)+màn hình17/11/202015 Month
L5940300M20921051001LS590-0300G-T4Biến tần 30Kw 3Pha 380V, mã:LS590-0300G-T402/11/202012 Month
18B0005B200928001ZF1820-22-105Mô tơ ZF1820-22-105 22Kw02/11/202012 Month
L5940370M20921052001LS590-0370G-T4Biến tần 37Kw 3Pha 380V, mã: LS590-0370G-T402/11/202012 Month
18B00061200928001ZF1820-27-129Mô tơ ZF1820-27-129 27Kw02/11/202012 Month
67505289060G6453Cảm biến áp suất 060G645302/11/202012 Month
L5940750M220A09023001LS590-0750G-T4Biến tần 75Kw 3 Pha 380V, mã: LS590-0750G-T416/11/202012 Month
250BK255730620305F002, (#ZF06550)ZF2517-57.8-325Mô tơ ZF2517-57.8-325 57.8kw16/11/202012 Month
45492330060G6453Cảm biến áp suất 060G645316/11/202012 Month
L5940550M20921053001LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T416/11/202012 Month
45478330060G6453Cảm biến áp suất 060G645316/11/202012 Month
J019YL959210002CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0088AAA)20/11/202015 Month
J0193B583610001CIMR-VT4A0031FAABiến tần V1000 11/15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0031FAA)17/11/202015 Month
227302A169134F3030+132B0254Biến tần FC-360Q22KT4 22KW (mã:134F3030) +màn hình19/11/202015 Month
J0199F482710004CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)18/11/202015 Month
J0198A924010001CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)18/11/202015 Month
10611320826927MSR 127TRờ le MSR 127T25/11/202012 Month
574224A090132F0003+132B0101Biến tần FC-051PK-75S2 0.75kw (mã:132F0003) + màn hình27/11/202015 Month
J019XK851610003CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)26/11/202015 Month
J0195K879610009CIPR-GA70T4038ABAABiến tần GA700 15/18.5kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4038ABAA)26/11/202015 Month
690383G519130B1151Phụ Tùng Bo Điều Khiển Danfoss Control Card FC102 (Mã:130B1151)27/11/202012 Month
675883G090130B1151Phụ Tùng Bo Điều Khiển Danfoss Control Card FC102 (Mã:130B1151)27/11/202012 Month
(21)551310532E5AC-TPR4A5M-000Điều khiển nhiệt E5AC-TPR4A5M-00028/11/202012 Month
J019XJ854010036CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)01/12/202015 Month
J019YB684810062CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)01/12/202015 Month
J019XJ854010013CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)01/12/202015 Month
J019YB684810072CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)01/12/202015 Month
143202A230134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (mã:134F2979) +màn hình30/11/202015 Month
L5940750M20224024001LS590-0750G-T4Biến tần LS590-0750G-T408/07/202012 Month
L5940370M20412027001LS590-0370G-T4Biến tần LS590-0370G-T4 (37Kw, 3P,380V, 75A)11/07/202012 Month
18B00062002ZF1820-27-129Motor servo ZF1820-27-129,27Kw11/07/202012 Month
67499289060G6453Cảm biến áp suất 060G645311/07/202012 Month
J019YL267510008CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw, 3 pha, 380V( mã: CIMR-VT4A0004BAA)24/07/202015 Month
013090774MA00168MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00169MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00171MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00172MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00177MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00178MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00179MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00180MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00181MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00183MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00185MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00186MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00187MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00190MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00196MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00200MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00202MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00203MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00204MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
013090774MA00205MD310T0.7B-INTBiến tần 0.75kw, 3 pha 380V (mã:MD310T0.7B-INT)07/11/202012 Month
L5940370M20921052002LS590-0370G-T4L5940370M2092105200209/11/202012 Month
18B00061200928002ZF1820-27-12918B0006120092800209/11/202012 Month
45491330060G64534549133009/11/202012 Month
65080X19038EN600-2T0075GBiến tần EN600-2T0075G17/11/202012 Month
18B0005B200928002ZF1820-22-105Mô tơ ZF1820-22-105 22Kw17/11/202012 Month
165602A039134F3032+132B0254Biến tần FC-360Q37KT4 (37KW) + màn hình01/12/202015 Month
J0196D199810017CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0004BAA)01/12/202015 Month
092J4G001FR-A840-05470-2-60Biến tần FR-A840-05470-2-6001/12/202012 Month
U07R6C027FR-A840-00470-2-60Biến tần FR-A840-00470-2-6001/12/202012 Month
V04J61092FR-A840-00083-2-60Biến tần FR-A840-00083-2-6001/12/202012 Month
L91K21604FR-A840-02160-2-60Biến tần FR-A840-02160-2-6001/12/202012 Month
165602A039134F3032+132B0254Biến tần FC-360Q37KT4 (37KW) + màn hình01/12/202015 month
J0196D199810017CIMR-VT2A0004BAABiến tần V1000 0.55/0.75kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0004BAA)01/12/202015 month
574124A090132F0003+132B0101Biến tần FC-51PK75S2 0.75kw (mã:132F0003) + màn hình04/12/202012 month
J0199E635910001CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)03/12/202015 month
159322G045131B0076Biến tần FC-302P1K1T5E20 1.1 kw 380V (mã:131B0076)01/12/202012 month
J0171L604410002CIMR-AT4A0009FAABiến tần A1000 3.0/3.7KW 3 Pha 380V (mã: CIMR-AT4A0009FAA)05/12/202015 month
J0143G714110009CIMR-AT4A0011FAABiến tần A1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0011FAA)05/12/202015 month
18B0005B200928003ZF1820-22-105Mô tơ ZF1820-22-105 22Kw04/12/202012 month
092J4G001FR-A840-05470-2-60Biến tần FR-A840-05470-2-6001/12/202012 month
U07R6C027FR-A840-00470-2-60Biến tần FR-A840-00470-2-6001/12/202012 month
V04J61092FR-A840-00083-2-60Biến tần FR-A840-00083-2-6001/12/202012 month
L91K21604FR-A840-02160-2-60Biến tần FR-A840-02160-2-6001/12/202012 month
J0195L531410003CIMR-ET4A0208AAABiến tần E1000 110kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0208AAA)05/12/202015 month
J0207D075810002CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0072AAA)05/12/202015 month
J0206C508010003CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)05/12/202015 month
J0203F246510047 ; J0203F246510011 ; J0203F246510013 ; J0203F246510020CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)05/12/202015 month
J0193C008110001 ; J0193C008110005CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)05/12/202015 month
J0203F246510047 ; J0203F246510011; J0203F246510013 ; J0203F246510020JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18205/12/202015 month
2019588591NMM 1/AE, 0,37kW/0,5HPBơm trục ngang Model NMM 1/AE 0,37kW. Hiệu Calpeda (Italy)07/12/202012 month
J0171L604410002CIMR-AT4A0009FAABiến tần A1000 3.0/3.7KW 3 Pha 380V (mã: CIMR-AT4A0009FAA)05/12/202015 month
J0143G714110009CIMR-AT4A0011FAABiến tần A1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0011FAA)05/12/2020
J015ZH405010018CIMR-AT4A0018FAABiến tần A1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0018FAA)07/12/202012 month
J0162K632010012CIMR-AT4A0018FAABiến tần A1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0018FAA)07/12/2020
L540450M99190025002LS590-0450G-T4Biến tần 45kw 3pha 380V, mã:LS590-0450G-T407/12/202012 month
013086894M700078MD200S1.5B-INTBiến tần 1.5kw, 1 pha 220V08/12/202012 month
J0199B034810010 ; J0201H368210023 ; J0201G788010003 ; J0174H760610009CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)08/12/202015 month
J0196D222710010CIMR-VT4A0023FAABiến tần V1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0023FAA)08/12/202015 month
18B00061201111003ZF1820-27-129Mô tơ ZF1820-27-129 27Kw10/12/202012 month
J0195L172510006; J019XJ175210004; J019XJ175210007CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)14/12/202015 month
J0204J355610009CIMR-AT4A0088AAABiến tần A1000 37/45kw 3pha 380V (mã:CIMR-AT4A0088AAA)11/12/202015 month
J0204H620510003CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)11/12/202015 month
J0203B599510004CIMR-AT4A0005FAABiến tần A1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0005FAA)11/12/202015 month
JO16XB399810001CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)14/12/202015 month
J0202B128610043CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)15/12/202015 month
J0203F246510099CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)16/12/202015 month
035602A110134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (mã:134F2979) +màn hình02/12/202015 month
013090714MB00299 ; 013090714MB00303MD310T2.2B-INTBiến tần 2.2kw, 3 pha 380V, mã: MD310T2.2B-INT14/12/202012 month
013090764MB00843 ; 013090764MB00844MD310T5.5B-INTBiến tần 5.5kw, 3 pha 380V, mã: MD310T5.5B-INT14/12/202112 month
J0204H841910003; J0204J123210002CIMR-AT4A0005FAABiến tần A1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0005FAA)17/12/202015 month
J0199F464210004; J019XG435710004CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)17/12/202015 month
J019ZA587810001CIMR-ET4A0139AAABiến tần E1000 75kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0139AAA)18/12/202015 month
J0195L172510002CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)18/12/202015 month
J0199F464210001; J019XH742210005CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw, 3 pha 380V18/12/202015 month
J0205A001110003CIMR-ET4A0011FAABiến tần E1000 5.5kw, 3pha 380V18/12/202015 month
J0203F246510015; J0203F246510059CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)18/12/202015 month
J0203G278510087 ; J0203G278510088 ; J0203G278510058JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/12/202015 month
D0197C679510020SGM7G-13AFA61Động cơ SGM7G-13AFA6117/12/202012 month
3146005JZSP-CVP02-05-EC?p JZSP-CVP02-05-E17/12/202012 month
D0205H946210002SGD7S-120A00ABộ nghịch lưu SGD7S-120A00A17/12/202012 month
441715-440175G5542Khởi động mềm MCD50619CT5G4X00CV2 ( mã 175G5542)07/12/202012 month
J0207D219610013CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)22/12/202015 month
J0207D219610044CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)22/12/202015 month
J018YA307210003CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)21/12/202015 month
25B00063201112004ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw08/12/202012 month
208020A130132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4kw 380V (mã:132F0026)+ màn hình25/12/202012 month
3LCL10306A0R011T ( 200673TRR )141F1222LCL-1030-6-A0R011T28/12/202012 month
ANK00519ATV320U22N4CBiến tần Schneider ATV320U22N4C 2.2kW 3HP 3 Pha 380-500V22/12/202012 month
1LE10021BC222AA4 ANK00532Động cơ Siemens 2.2KWĐộng cơ Siemens 2.2KW, 6 cực , chân đế28/12/202012 month
143102A230134F2979Biến tần FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX (mã:134F2979)25/12/202012 month
25B00063201112002ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw04/12/202012 month
18B00052201111001ZF1820-22-105Mô tơ ZF1820-22-105 22Kw29/12/202012 month
J0204J727110003CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)04/01/202015 month
87272050 - 105Z20 (1/2)Pinion -SH Z =16/4.00phụ kiện thay đổi tốc độ quay của động cơ Pinion -SH Z =16/4.00 cut lft Part No : 87272050, Serial No: 202000056-30004/01/202112 month
87272050 - 105Z20 (2/2)Pinion -SH Z =16/4.00phụ kiện thay đổi tốc độ quay của động cơ Pinion -SH Z =16/4.00 cut lft Part No : 87272050, Serial No: 202000056-30004/01/202112 month
210415543689675-DQJ71MT91Bộ Lập Trình Mitsubishi QJ71MT9106/01/202112 month
21045543689729-DQJ71MT91Bộ Lập Trình Mitsubishi QJ71MT9106/01/202112 month
J0208E393810013CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)04/01/202115 month
J0203F246510081CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)04/01/202115 month
J0203D047910003CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)04/01/202115 month
ZYMD03680000316RA8018-6DV62-0AA0Biến tần SINAMICS DCM 3 pha 400V 25A (6RA8018-6DV62-0AA0)05/01/202112 month
J0202L514410018CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)06/01/202115 month
J0198J586410003CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)07/01/202115 month
J019XH742210002CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)07/01/202115 month
(21)HL2010307115ATV320D11N4BATV320D11N4B - Biến tần ATV320 11kW 3P25/12/2012 month
(21)HL2020792086ATV320U40N4CATV320U40N4C - Biến tần ATV320 4kW 3P25/12/2012 month
(21)8B2041723534ATV12H075M2ATV12H075M2 - Biến tần25/12/2012 month
J0194J530810003CIMR-ET4A0208AAABiến tần E1000 110kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0208AAA)06/01/202115 month
J019XJ186910002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)05/01/202115 month
J019XK867610002CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)05/01/202115 month
202008293YWZ9-630/E301Phanh truyền lực trong hệ thống piston YWZ9-630/E30108/01/202112 month
2020111200001SGR40-200Máy bơm nước Shimge - Model: SGR40-200B (2.2kw/3pha)08/01/202112 month
J0207D972410004CIMR-ET4A0103AAABiến tần E1000 55kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0103AAA)09/01/202115 month
J015XE993710005CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)09/01/202115 month
J0206C460810010CIPR-GA70T4089ABAABiến tần GA700 37/45kw3 pha 380V (mã:CIPR-GA70T4089ABAA)11/01/202115 month
J0207E060910004CIMR-ET4A0018FAABiến tần E1000 7.5kw, 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0018FAA)12/01/202115 month
927325A290132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2(1.5Kw,1 pha)+ bàn phím05/01/202115 month
J0207E108910002CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0044FAA)11/01/202115 month
J0207E108910003CIMR-AT4A0044FAABiến tần A1000 18.5/22kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0044FAA)11/01/202115 month
010290554M900002H2U-1010MR-XP-INTBảng điều khiển vị trí H2U-1010MR-XP-INT13/01/2112 month
J0202L514410044CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)04/01/202115 month
J0208E486510031CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)04/01/202115 month
J0204J727110004CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)04/01/202115 month
J0204J727110005CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)04/01/202115 month
J0188B330310007CIMR-ET4A0072AAABiến tần E1000 37kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0072AAA)04/01/202115 month
DG20YT890010003SGDV-2R8A01ABộ nghịch lưu SGDV-2R8A01A12/01/202112 month
DG20YT890010004SGDV-2R8A01ABộ nghịch lưu SGDV-2R8A01A12/01/202112 month
217920A130132F0026+132B0101Biến tần FC-51P4K0T4 4kw 380V (mã:132F0026)+ màn hình12/01/202115 month
253802A220134F2978+132B0254Biến tần FC-360H5K5T4 5.5Kw 380V (mã:134F2978)+ màn hinh13/01/2115 month
J0206C032310002CIMR-AT4A0165AAABiến tần A1000 75/90kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0165AAA)13/01/2115 month
L5940550M20B05033005LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T413/01/2112 month
L5940550M20B05033007LS590-0550G-T4Biến tần 55Kw 3 pha 380V, mã: LS590-0550G-T413/01/2112 month
25B00063201210001ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw13/01/2112 month
25B00063201210002ZF2517-45.4-255Motor ZF2517-45.4-255 45Kw13/01/2112 month
29259410060G6453Cảm biến áp suất 060G645313/01/2112 month
29265410060G6453Cảm biến áp suất 060G645313/01/2112 month
20440070RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20440068RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20440074RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20440069RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20440049RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20460425RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20460431RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20460232RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20460234RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
20460165RE13-SAC+RE13-SKRờ le RE13-SAC+RE13-SK30/12/2012 month
2043-6034863L41S-33MA2ACảm biến quang điện L41S-33MA2A30/12/2012 month
2043-6034862L41E-33MA2ACảm biến quang điện L41E-33MA2A30/12/2012 month
J0204J118810046CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)18/01/2115 month
J0204J118810073CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)18/01/2115 month
J0204J118810081CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)18/01/2115 month
J0205L009610033CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)18/01/2115 month
D0206L009010012SGD7S-200A00ABộ servo SGD7S-200A00A14/01/2112 month
J0169L650110004CIMR-AT4A0004FAABiến tần A1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0004FAA)19/01/2115 month
J0203F043710029JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18219/01/2115 month
J020XA162110010CIMR-AT4A0038FAABiến tần A1000 15/18.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0038FAA)21/01/2115 month
(21)537275277S8FS-G60024CBộ biến đổi nguồn xung S8FS-G60024C21/01/2112 month
3.200009875442E+15830720106 (BN71B4)Động cơ điện 83072010608/01/202112 month
202008NMRV50Hộp Giảm Tốc NMRV5008/01/202112 month
(21)8B2036331297ATV12H037M2Biến tần ATV12H037M208/01/202112 month
(21)8B2036331304ATV12H037M2Biến tần ATV12H037M208/01/202112 month
HC0A4S2574LRS-35-24Bộ nguồn tĩnh LRS-35-2408/01/202112 month
J0189E775510013CIMR-VT2A0010BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0010BAA)22/01/2115 month
J0207D075810001CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)18/01/2115 month
J019YK988010006CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)18/01/2115 month
J0196J668110003CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)18/01/2115 month
J0204K713410007CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)18/01/2115 month
J0203F043710021JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/01/2115 month
J0203F043710023JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/01/2115 month
J0203F043710025JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/01/2115 month
J0203F043710030JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18218/01/2115 month
J0208E758810024CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)21/01/2115 month
J020YJ567210011CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)21/01/2115 month
J020YJ608210050CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)21/01/2115 month
J0208E393810015CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)21/01/2115 month
J0194J039410004CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)21/01/2115 month
J0208E875610001CIMR-ET4A0208AAABiến tần E1000 110kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0208AAA)21/01/2115 month
550092903C8SV055IG5A-4Biến tần SV055IG5A-419/01/2112 month
J0202L174110008CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)26/01/2115 month
J019YB684810065CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)14/01/2115 month
J0206C410810044CIMR-VT2A0006BAABiến tần V1000 0.75/1.1kw 3 pha 220V ( mã:CIMR-VT2A0006BAA)14/01/2115 month
J0205B598810004CIPR-GA70T4044ABAABiến tần GA700 18.5/22kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4044ABAA)22/01/2115 month
J0204J118810026CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)27/01/2115 month
J0205L009610018CIMR-VT4A0004BAABiến tần V1000 0.75/1.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0004BAA)27/01/2115 month
J0208E929910001CIMR-AT4A0208AAABiến tần A1000 90/110kw 3pha 380V (mã:CIMR-AT4A0208AAA)26/01/2115 month
J0206B983310003CIMR-ET4A0088AAABiến tần E1000 45kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0088AAA)26/01/2115 month
J019YK990310004CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)26/01/2115 month
J0205J048510005CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)26/01/2115 month
J0205J048510002CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)26/01/2115 month
J0196K985010005CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)26/01/2115 month
J0196J668110004CIMR-ET4A0044FAABiến tần E1000 22kw 3 pha 380V(mã:CIMR-ET4A0044FAA)26/01/2115 month
J0208J776110004CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)26/01/2115 month
J0208J776110005CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)26/01/2115 month
J0203F043710037JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710038JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710039JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710040JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710041JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710042JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710043JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0203F043710044JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18226/01/2115 month
J0174H760610030CIMR-VT4A0018FAABiến tần V1000 5.5/7.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0018FAA)27/01/2115 month
605073038 159HC-KFS43Động cơ điện xoay chiều đa pha ( rôto kiểu dây quấn ) (0.4Kw HC-KFS43 )28/01/2112 month
820310089768569591Mô đun IGBT FS450R17KE3/AGDR-71C S28/01/2112 month
820310089268569591Mô đun IGBT FS450R17KE3/AGDR-71C S28/01/2112 month
820310128168569591Mô đun IGBT FS450R17KE3/AGDR-71C S28/01/2112 month
N115TL00209V1.0HSC-1070RThiết bị phun rải hơi nước HSC1070R29/01/2112 month
J0205C371910001CIMR-ET4A0009FAABiến tần E1000 3.7kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0009FAA)28/01/2115 month
J0188B330310008CIMR-ET4A0072AAABiến tần E1000 37kw 3pha 380V (mã:CIMR-ET4A0072AAA)28/01/2115 month
312902A479134F2985 + 132B0254Biến tần FC-360H37KT4, 37kW + Màn hình29/01/2115 Month
J0203F043710045JVOP-182Màn hình điều khiển JVOP-18203/02/202115 Month
J0186F635210009CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)04/02/202115 Month
J0181K026110012CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)04/02/202115 Month
J0181K026110007CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)04/02/202115 Month
J0187H925610016CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)04/02/202115 Month
J0204K460510004CIMR-ET4A0031FAABiến tần E1000 15kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0031FAA)04/02/202115 Month
J019XJ175210008CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)04/02/202115 Month
J0195L172510001CIMR-ET4A0058AAABiến tần E1000 30kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0058AAA)04/02/202115 Month
J019ZF287710003CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)04/02/202115 Month
J019ZF287710004CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)04/02/202115 Month
J019ZF287710002CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)04/02/202115 Month
J019ZF836110003CIMR-AT4A0007FAABiến tần A1000 2.2/3kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0007FAA)04/02/202115 Month
J0208E755610002CIMR-ET4A0165AAABiến tần E1000 90kw 3 pha 380V (mã:CIMR-ET4A0165AAA)02/02/202115 Month
J0196F332510038CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0198L797310045CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0198L797310046CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0199C434610039CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0199C434610023CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0199C434610026CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0199C434610031CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0199C434610034CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)02/02/202115 Month
J0206C320410022CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)19/02/202115 Month
J0205L567310001CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4012ABAA)19/02/202115 Month
J0205L567310013CIPR-GA70T4012ABAABiến tần GA700 3.7/5.5kw 3pha 380V (mã:CIPR-GA70T4012ABAA)19/02/202115 Month
037926G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2 4kw 380v (mã:131B0080)05/02/202115 Month
118938Can nhiệt sứ TitecCảm biến đo nhiệt độ loại K, Model: Type K - 18x1200mm, C799 - Kopf A06/02/202112 Month
118938Can nhiệt sứ TitecCảm biến đo nhiệt độ loại K, Model: Type K - 18x1200mm, C799 - Kopf A06/02/202112 Month
14260546431LE1002-1DB22-2AA4-Z D22Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc 4 cực công suất 11kW 3AC 230VD/400VY (1LE1002-1DB22-2AA4-Z D22)19/02/202112 Month
M0Z27M019FR-A840-5.5K-1Biến tần 3P 380V 5.5kW FR-A840-5.5K-123/2/202112 Month
031-044PG-B3Card hỗ trợ biến tần PG-B325/2/202113 Month
031-042PG-B3Card hỗ trợ biến tần PG-B325/2/202114 Month
J0186E001210003CIMR-VT4A0038FAABiến tần V1000 15/18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0038FAA)25/02/202115 Month
J0175K590210010CIMR-VT4A0038FAABiến tần V1000 15/18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0038FAA)25/02/202115 Month
J0198B286410004CIMR-AT4A0103AAABiến tần A1000 45/55 kw 3 Pha 380V (mã: CIMR-AT4A0103AAA)23/02/202115 Month
J020YJ567210024CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)23/02/202115 Month
J0207E299510004CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0197H690810076CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0197H690810092CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0202F274510002CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0202L174110023CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0202L514410024CIMR-VT4A0005BAABiến tần V1000 1.5/2.2kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0005BAA)23/02/202115 Month
J0185A278610003CIMR-ET4A0038FAABiến tần E1000 18.5kw 3 pha 380V (mã: CIMR-ET4A0038FAA)01/03/202115 Month
J0208J914910002CIMR-ET4A0023FAABiến tần E1000 11kw 3pha 380V (mã: CIMR-ET4A0023FAA)01/03/202115 Month
J0207D219610050CIMR-VT4A0011BAABiến tần V1000 3.7/5.5kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0011BAA)01/03/202115 Month
J020YJ567210009CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)01/03/202115 Month
574824A090132F0003+132B0101Biến tần FC-51PK75S2 0.75kw (mã:132F0003) + màn hình25/02/2115 Month
573124A090132F0003+132B0101Biến tần FC-51PK75S2 0.75kw (mã:132F0003) + màn hình25/02/2115 Month
663024A306132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2 1.5kw (mã:132F0005) + màn hình25/02/2115 Month
654524A306132F0005+132B0101Biến tần FC-051P1K5S2 1.5kw (mã:132F0005) + màn hình25/02/2115 Month
J020YJ608210008CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)03/03/202115 Month
J020YJ567210013CIMR-VT4A0007BAABiến tần V1000 2.2/3.0kw 3 pha 380V (mã:CIMR-VT4A0007BAA)03/03/202115 Month
J0208J916310003CIMR-AT4A0009FAABiến tần A1000 3.0/3.7KW 3 Pha 380V (mã: CIMR-AT4A0009FAA)04/03/202115 Month
J0205K425810001CIMR-AT4A0023FAABiến tần A1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã:CIMR-AT4A0023FAA)05/03/202115 Month
J019ZA888910003CIMR-VT4A0023FAABiến tần V1000 7.5/11kw 3 pha 380V (mã: CIMR-VT4A0023FAA)04/03/202115 Month
038026G479131B0080Biến tần FC-302P4K0T5E20H2 4kw 380v (mã:131B0080)06/03/202115 Month
239702A350134F2979+132B0254Biến tần FC-360H7K5T4 (mã:134F2979) +màn hình10/03/202115 Month
03090714MB00325MD310T2.2B-INTBiến tần 2.2kw, 3 pha 380V, mã: MD310T2.2B-INT26/02/202112 Month
013090694N100072MD310T3.7B-INTBiến tần 3.7Kw, 3 pha 380V, mã:MD310T3.7B-INT26/02/202112 Month
013090694N100075MD310T3.7B-INTBiến tần 3.7Kw, 3 pha 380V, mã:MD310T3.7B-INT26/02/202112 Month
013090694N100076MD310T3.7B-INTBiến tần 3.7Kw, 3 pha 380V, mã:MD310T3.7B-INT26/02/202112 Month
013090694N100077MD310T3.7B-INTBiến tần 3.7Kw, 3 pha 380V, mã:MD310T3.7B-INT26/02/202112 Month
0/5 (0 Reviews)