Hình 2. Hội thảo vào ngày 21/05/2022

Hội Thảo Song Nguyên Có Gì Mà Lại “Hút” Đến Thế ?

“Sự hài lòng của Quý Khách hàng” luôn là phương châm phát triển của Song Nguyên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, được cải tiến liên tục, bảo hành dài hạn , sự hỗ trợ kĩ thuật, Song Nguyên còn tổ chức các buổi hội thảo định kỳ với đa dạng chủ đề khác nhau.