Biến tần Yaskawa V1000

STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW) Biến tần Yaskawa V1000 (3P/380VAC) 1 CIMR-VT4A0004BAA 1.1/1.5 2 CIMR-VT4A0005BAA 1.5/2.2 3 CIMR-VT4A0007BAA 2.2/3.0 4 CIMR-VT4A00011BAA 3.7/5.5 5 CIMR-VT4A00018FAA 5.5/7.5 6 CIMR-VT4A00023FAA 7.5/11 7 CIMR-VT4A00031FAA 15-Nov 8 CIMR-VT4A00038FAA 15/18.5

Biến tần Yaskawa GA700

STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW) Biến tần Yaskawa GA700 (3P/380VAC) 1 CIPR-GA70T4005ABAA 1.5/2.2 2 CIPR-GA70T4007ABAA 2.2/3.0 3 CIPR-GA70T4009ABAA 3.0/3.7 4 CIPR-GA70T4012ABAA 3.7/5.5 5 CIPR-GA70T4018ABAA 5.5/7.5 6 CIPR-GA70T4023ABAA 7.5/11 7 CIPR-GA70T4031ABAA 11.0/15.0 8 CIPR-GA70T4038ABAA 15/18.5 9 CIPR-GA70T4044ABAA 18.5/22.0 Read More

Biến tần Yaskawa A1000

STT Tên dòng sản phẩm Công suất (kW) Biến tần Yaskawa A1000 ( 3P/380VAC) 1 CIMR-AT4A0004FAA 1.1/1.5 2 CIMR-AT4A0005FAA 1.5/2.2 3 CIMR-AT4A0007FAA 2.2/3.0 4 CIMR-AT4A0011FAA 4.0/5.5 5 CIMR-AT4A0018FAA 5.5/7.5 6 CIMR-AT4A0023FAA 7.5/11 7 CIMR-AT4A0031FAA 11/15 8 CIMR-AT4A0038FAA 15/18.5 9 CIMR-AT4A0044FAA Read More

Biến tần Inovance MD290

STT Mã hàng Công Suất Điện áp 1 MD290T18.5G/22P-INT 18,5/22KW 3-380V 2 MD290T22G/30P-INT 22/30KW 3-380V 3 MD290T30G/37P-INT 30/37KW 3-380V 4 MD290T37G/45P-INT 37/45KW 3-380V 5 MD290T45G/55P-INT 45/55KW 3-380V 6 MD290T55G/75P-INT 55/75KW 3-380V 7 MD290T75G/90P-INT 75/90KW 3-380V 8 MD290T90G/110P-INT 90/110KW 3-380V 9 Read More