Sản phẩm luôn sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, để đặt hàng vui lòng gọi 0903 907 698 hoặc email đến địa chỉ info@songnguyen.vn


FC51 Series, 3 Phase 380 – 480 VAC, LCP With Potmeter

FC51 Series, 3 Phase 380 – 480 VAC, LCP With Potmeter 0.75 FC-051PK75T4 132F0018 1.5 FC-051P1K5T4 132F0020 2.2 FC-051P2K2T4 132F0022 3 FC-051P3K0T4 132F0024 4 FC-051P4K0T4 132F0026 5.5 FC-051P5K5T4 132F0028 7.5 FC-051P7K5T4 132F0030 11 FC-051P11KT4 132F0058 15 FC-051P15KT4 132F0059 18.5 FC-051P18KT4 132F0060 22 FC-051P22KT4 132F0061 LCP Xem thêm