tương xứng cho các đối tác thương mại, dịch vụ trong khu vực hay các tỉnh thành khác trên toàn quốc.