Tiết kiệm điện quạt dàn ngưng hệ thống lạnh

Tác dụng của dàn ngưng là giải nhiệt ga nóng nhiệt độ cao áp suất cao của đầu ra của máy nén. Sau khi được làm mát ở dàn ngưng thì ga nóng nhiệt độ cao sẽ giảm nhiệt độ và chuyển thành dạng lỏng chảy về bình chứa ga lỏng. Có nhiều loại dàn ngưng giải nhiệt bằng nước hay bằng gió khác nhau. Trong bài viết này Song Nguyên chia sẻ cơ hội tiết kiệm điện đối với dàn ngưng giải nhiệt bằng gió (dùng quạt giải nhiệt)