Động Cơ PM Yaskawa

“Động Cơ PM Yaskawa”

“Yaskawa với hơn 100 năm lịch sử phát triển động cơ và các thiết bi truyền động điện. Chúng tôi tự hào về đội ngũ thiết kế với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.” Hiện nay, hơn một nữa tổng công suất tiêu thụ trên thế giới là do động cơ điện. Ngoài ra vấn đề nóng lên toàn cầu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do đó việc sử dụng động cơ hiệu suất cao là yêu cầu thiết yếu vì mục tiêu phát triển bền vững của thế giới.