Hướng Dẫn Lựa Chọn Biến Tần Unidrive M700 Thay Thế

Cho Các Dòng Đã Ngưng Sản Xuất

Unidrive M700 là dòng biến tần cao cấp đáp ứng cho các ứng dụng chính xác cao và tốc độ cao, cho phép làm việc cả với động cơ thường và servo.

Unidrive M700 được tích hợp sẵn card encoder, cổng truyền thông và nhiều công nghệ cao cấp cho phép các kỹ sư lập trình linh hoạt với những ứng dụng cực khó và chính xác.Tùy theo các yêu cầu về truyền thông và chân Safe Torque Off, chúng ta lựa chọn giữa các dòng M700, M701, M702.

Để thay thế dòng biến tần SP, có thể lựa chọn dòng Unidrive M700, M701, M702 tùy theo từng ứng dụng cụ thể, để tiết kiệm chi phí mua các option truyền thông. Các card option của dòng SP khi chuyển lên dòng M700 thì cũng cần phải được thay thế lên card option mới phù hợp.

 

Bảng so sánh biến tần Unidrive M700 M701 M702

>> Unidrive SP tới Unidrive M701, 230 đến 460 V, Tải Thường

Bảng Kích Thước:

 

SP FrameH x W x D (in)H x W x D (in)M701 FrameRetrofit Kit
115.2 x 3.9 x 8.615.0 x 3.3 x 7.93NOT REQUIRED
215.3 x 6.1 x 8.615.4 x 4.9 x 7.943470-0062
215.3 x 6.1 x 8.615.4 x 5.6 x 7.953470-0066
315.3 x 9.8 x 10.215.4 x 8.3 x 9.063470-0074
421.5 x 12.2 x 11.721.9 x 10.6 x 11.073470-0078
533.8 x 12.2 x 11.731.7 x 12.2 x 11.483470-0118
646.0 x 12.2 x 11.743.6 x 12.2 x 11.49A 3470-0118

Điểm khác biệt cần lưu ý:

• Đối với các ứng dụng Unidrive SP có SM-Ethernet sử dụng biến tần M700

• Biến tần Unidrive M70x không bao gồm bàn phím, đặt hàng riêng

• Thêm tùy chọn SI-I/O cho đầu vào analog độ phân giải cao Unidrive M701

• Unidrive SP frame 0 là sản phẩm hiện hành

Bảng tham chiếu:

Input VoltageHPUnidrive SPUnidrive M701
Output AFrameOrder CodeOrder CodeOutput AFrame
 

 

 

 

 

 

 

 

200 – 240 V

50/60 Hz, 3-Phase

1.55.21SP1201M701-03200050A10101AB1006.63
26.81SP1202M701-03200066A10101AB10083
39.61SP1203M701-03200080A10101AB100113
3111SP1204M701-03200106A10101AB10012.73
515.52SP2201M701-04200137A10101AB100184
7.5222SP2202M701-04200185A10101AB100254
10282SP2203M701-05200250A10101AB100305
15423SP3201M701-06200330A10101AB100506
20543SP3202M701-06200440A10101AB100586
25684SP4201M701-07200610A10101AB100757
30804SP4202M701-07200750A10101AB100947
401044SP4203M701-07200830A10101AB1001177
501305SP5201M701-08201160A10101AB1001498
601545SP5202M701-08201320A10101AB1001808
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 – 460 V

 

 

50/60 Hz, 3 Phase

50

1.52.81SP1401M701-03400025A10101AB1003.43
23.81SP1402M701-03400031A10101AB1004.53
351SP1403M701-03400045A10101AB1006.23
56.91SP1404M701-03400062A10101AB1007.73
58.81SP1405M701-03400078A10101AB10010.43
7.5111SP1406M701-03400100A10101AB10012.33
1015.32SP2401M701-04400150A10101AB10018.54
15212SP2402M701-04400172A10101AB100244
20292SP2403M701-05400270A10101AB100305
20292SP2404M701-05400300A10101AB100315
25353SP3401M701-06400350A10101AB100386
30433SP3402M701-06400420A10101AB100486
40563SP3403M701-06400470A10101AB100636
50684SP4401M701-07400660A10101AB100797
60834SP4402M701-07400770A10101AB100947
751044SP4403M701-07401000A10101AB1001127
1001385SP5401M701-08401340A10101AB1001558
1251685SP5402M701-08401570A10101AB1001848
1502056SP6401M701-09402000A10101AB1002219A
2002366SP6402M701-09402240A10101AB1002559A

>>> Unidrive SP tới Unidrive M701, 230 đến 460 V, Tải nặng

Bảng Kích Thước:

SP FrameH x W x D (in)H x W x D (in)M701 FrameRetrofit Kit
115.2 x 3.9 x 8.615.0 x 3.3 x 7.93NOT REQUIRED
215.3 x 6.1 x 8.615.4 x 4.9 x 7.943470-0062
215.3 x 6.1 x 8.615.4 x 5.6 x 7.953470-0066
315.3 x 9.8 x 10.215.4 x 8.3 x 9.063470-0074
421.5 x 12.2 x 11.721.9 x 10.6 x 11.073470-0078
533.8 x 12.2 x 11.731.7 x 12.2 x 11.483470-0118
646.0 x 12.2 x 11.743.6 x 12.2 x 11.49A3470-0118

Điểm khác biệt cần lưu ý:

  • Đối với các ứng dụng Unidrive SP có SM-Ethernet sử dụng biến tần M700
  • Biến tần đơn bao gồm một riêng biệt Unidrive SP Unidrive M701
  • Thêm tùy chọn SI-I/O cho đầu vào analog độ phân giải cao Unidrive M701
  • Unidrive SP frame 0 là sản phẩm hiện hành

Bảng tham chiếu:

 

Input Voltage

 

HP

Unidrive SPUnidrive M701
Output AFrameOrder CodeOrder CodeOutput AFrame
 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 – 240 V

50/60 Hz, 3-Phase

14.31SP1201M701-

03200050A10101AB100

53
1.55.81SP1202M701-

03200066A10101AB100

6.63
27.51SP1203M701-

03200080A10101AB100

83
310.61SP1204 

M701-

03200106A10101AB100

10.63
312.62SP2201M701-

04200137A10101AB100

13.74
5172SP2202M701-

04200185A10101AB100

18.54
7.5252SP2203M701-

05200250A10101AB100

255
10313SP3201M701-

06200330A10101AB100

336
15423SP3202M701-

06200440A10101AB100

446
20564SP4201M701-

07200610A10101AB100

617
25684SP4202M701-

07200750A10101AB100

757
30804SP4203M701-

07200830A10101AB100

837
401055SP5201M701-

08201160A10101AB100

1168
501305SP5202M701-

08201320A10101AB100

1328
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 – 460 V

50/60 Hz, 3 Phase

12.11SP1401M701-

03400025A10101AB100

2.53
1.531SP1402M701-

03400031A10101AB100

3.13
24.21SP1403M701-

03400045A10101AB100

4.53
35.81SP1404M701-

03400062A10101AB100

6.23
57.61SP1405M701-

03400078A10101AB100

7.83
59.51SP1406M701-

03400100A10101AB100

103
7.5132SP2401M701-

04400150A10101AB100

154
1016.52SP2402M701-

04400172A10101AB100

17.24
15252SP2403M701-

05400270A10101AB100

25.45
20292SP2404M701-

05400300A10101AB100

305
25323SP3401M701-

06400350A10101AB100

356
30403SP3402M701-

06400420A10101AB100

426
30463SP3403M701-

06400470A10101AB100

466
40604SP4401M701-

07400660A10101AB100

667
50744SP4402M701-

07400770A10101AB100

777
75964SP4403M701-

07401000A10101AB100

1007
1001245SP5401M701-

08401340A10101AB100

1348
1251565SP5402M701-

08401570A10101AB100

1578
1501806SP6401M701-

09402000A10101AB100

1809A
1502106SP6402M701-

09402240A10101AB100

2119A

 

>>> Unidrive SP tới Unidrive M701, 575 tới 690 V, Tải Thường

Bảng Kích Thước:

SP FrameH x W x D (in)H x W x D (in)M701 FrameRetrofit Kit
N/AN/A15.4 x 5.6 x 7.953470-0066
315.3 x 9.9 x 10.315.4 x 8.3 x 8.963470-0074
421.5 x 12.2 x 11.721.9 x 10.6 x 1173470-0078
533.8 x 12.2 x 11.731.6 x 12.2 x 11.483470-0118
646 x 12.2 x 11.742.1 x 12.2 x 11.49A3470-0118

Điểm khác biệt cần lưu ý:

  • Đối với các ứng dụng Unidrive SP có SM-Ethernet, hãy sử dụng biến tần M700
  • Biến tần Unidrive M70x không bao gồm bàn phím, đặt hàng riêng
  • Thêm tùy chọn SI-I/O cho đầu vào analog độ phân giải cao Unidrive M701
  • Unidrive SP frame 0 là sản phẩm hiện hành

Bảng tham chiếu

Input VoltageHPUnidrive SPUnidrive M701
Output AFrameOrder CodeOrder CodeOutput AFrame
 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 – 575 V

50/60 Hz, 3-Phase

35.43SP3501M701-05500030A10101AB1003.95
56.13SP3502M701-05500040A10101AB1006.15
7.58.43SP3503M701-05500069A10101AB100105
10113SP3504M701-06500100A10101AB100126
15163SP3505M701-06500150A10101AB100176
20223SP3506M701-06500190A10101AB100226
25273SP3507M701-06500230A10101AB100276
30364SP4603M701-06500290A10101AB100346
40434SP4604M701-06500350A10101AB100436
50524SP4605M701-07500440A10101AB100537
60624SP4606M701-07500550A10101AB100737
75845SP5601M701-08500630A10101AB100868
100995SP5602M701-08500860A10101AB1001088
1251256SP6601M701-09501040A10101AB1001259A
1501446SP6602M701-09501310A10101AB1001509A
 

 

 

 

 

 

500 – 690 V

50/60 Hz, 3-Phase

25224SP4601M701-07600190A10101AB100237
30274SP4602M701-07600240A10101AB100307
30364SP4603M701-07600290A10101AB100367
40434SP4604M701-07600380A10101AB100467
50524SP4605M701-07600440A10101AB100527
60624SP4606M701-07600540A10101AB100737
75845SP5601M701-08600630A10101AB100888
100995SP5602M701-08600860A10101AB1001088
1251256SP6601M701-09601040A10101AB1001259A
1501446SP6602M701-09601310A10101AB1001559A

 

>> Unidrive SP tới Unidrive M701, 575 đến 690 V, Tải nặng 

Bảng Kích Thước:

SP FrameH x W x D (in)H x W x D (in)M701 FrameRetrofit Kit
N/AN/A15.4 x 5.6 x 7.953470-0066
315.3 x 9.8 x 10.215.4 x 8.3 x 9.063470-0074
421.5 x 12.2 x 11.721.9 x 10.6 x 11.073470-0078
533.8 x 12.2 x 11.731.7 x 12.2 x 11.483470-0118
646.0 x 12.2 x 11.743.6 x 12.2 x 11.49A3470-0118

Điểm khác biệt cần lưu ý:

• Đối với các ứng dụng Unidrive SP có SM-Ethernet sử dụng biến tần M700

• Biến tần đơn

• Thêm tùy chọn SI-I/O cho một cao đầu vào tương tự riêng biệt Unidrive SP Unidrive M701

• Unidrive SP frame 0 là sản phẩm hiện hành

Bảng tham chiếu

Input VoltageHPUnidrive SPUnidrive M701
Output AFrameOrder CodeOrder CodeOutput AFrame
 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 – 575 V

 

50/60 Hz, 3-Phase

24.13SP3501M701-05500030A10101AB10035
35.43SP3502M701-05500040A10101AB10045
56.13SP3503M701-05500069A10101AB1006.95
7.59.53SP3504M701-06500100A10101AB100106
10123SP3505M701-06500150A10101AB100156
15183SP3506M701-06500190A10101AB100196
20223SP3507M701-06500230A10101AB100236
25274SP4603M701-06500290A10101AB100296
30364SP4604M701-06500350A10101AB100346
40434SP4605M701-07500440A10101AB100447
50524SP4606M701-07500550A10101AB100557
60635SP5601M701-08500630A10101AB100638
75855SP5602M701-08500860A10101AB100868
1001006SP6601M701-09501040A10101AB1001049A
1251256SP6602M701-09501310A10101AB1001319A
 

 

 

 

 

 

500 – 690 V

50/60 Hz, 3-Phase

20194SP4601M700-07600190A10101AB100197
25224SP4602M700-07600240A10101AB100247
25274SP4603M700-07600290A10101AB100297
30364SP4604M700-07600380A10101AB100387
40434SP4605M700-07600440A10101AB100447
50524SP4606M700-07600540A10101AB100547
60635SP5601M700-08600630A10101AB100638
75855SP5602M700-08600860A10101AB100868
1001006SP6601M700-09601040A10101AB1001049A
1251256SP6602M700-09601310A10101AB1001319A

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên
Trụ sở chính: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: 47/17 Ao Đôi, Khu phố 10, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
VPDD: số 180/2, đường DT848, ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.
Hotline: 0903 907 698
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0902 992 786
Fax: (028) 38 164 028
Email: info@songnguyen.vn
Website: http://songnguyen.vn
Youtube: Anh Sang – Song Nguyên