Ordering Number VLT 5000

200 – 240 V units
VLT

type

Nominal

power at CT

[kW]

Input

current

[A]

Voltage

drop

[%]

Inductivity

[mH]

Ordering

number

50010.753.41.71.934175U0021
50021.104.81.71.387175U0024
50031.507.11.71.050175U0025
50042.209.51.70.808175U0026
50053.011.51.70.603175U0028
50064.014.51.70.490175U0029
50085.532.01.70.230175U0030
50117.546.01.70.167175U0032
501611.061.01.70.123175U0034
502215.073.01.70.102175U0036
502718.588.01.70.083175U0047

380 – 500 V units

VLT typeNominal

power at CT

[kW]

Input

current

[A]

Voltage

drop

[%]

Inductivity

[mH]

Ordering

number

50010.752.313.196175U0015
50021.12.612.827175U0017
50031.53.811.934175U0021
50042.25.311.387175U0024
500537.011.050175U0025
500649.110.808175U0026
50085.512.210.603175U0028
50117.515.010.490175U0029
50161132.010.230175U0030
50221537.510.196175U0031
502718.544.010.167175U0032
50322260.010.123175U0034
50423072.010.102175U0036
50523789.010.083175U0047
506245104.010.070175U1009
507255144.610.051175U0070
510275174.110.042175U0071

 

Ordering numbers, misc. hardware:
TypeDescriptionOrdering no.
IP 4x top cover/NEMA 1 kit1)Option, VLT 5001-5006, 200-240 V175Z0928
IP 4x top cover/NEMA 1 kit1)Option, VLT 5001-5011, 380-500 V and 525-600 V175Z0928
NEMA 12 bonding plate2)Option, VLT 5001-5006, 200-240 V175H4195
NEMA 12 bonding plate2)Option, VLT 5001-5011, 380-500 V175H4195
IP 20 terminal coverOption, VLT 5008-5016, 200-240 V175Z4622
IP 20 terminal coverOption, VLT 5022-5027, 200-240 V175Z4623
IP 20 terminal coverOption, VLT 5016-5032, 380-500 V and 525-600 V175Z4622
IP 20 terminal coverOption, VLT 5042-5062, 380-500 V and 525-600 V175Z4623
IP 20 terminal coverOption, VLT 5072-5102, 380-500 V175Z4280
IP 20 bottom coverVLT 5032-5052, 200 – 240 V176F1800
Terminal Adapter KitVLT 5032-5052, 200 – 240 V IP 00/Nema 1(IP 20), ST176F1805
Terminal Adapter KitVLT 5032-5052, 200 – 240 V IP 00/Nema 1(IP 20), SB176F1806
Terminal Adapter KitVLT 5032-5052, 200 – 240 V IP 00/Nema 1(IP 20), EB176F1807
Terminal Adapter KitVLT 5032-5052, 200 – 240 V IP 54, ST176F1808
Terminal Adapter KitVLT 5032-5052, 200 – 240 V IP 54, SB176F1809

 

Encoder converter / 5 V TTL Linedriver / 24 V DC175Z1929
Rittal Installation Kits
TypeDescriptionOrder No.
  
Rittal TS8 enclosure for IP003)Installation kit for 1800mm high enclosure, VLT5122-5152; 176F1824
380-500V, VLT 5042-5152, 525-690V
Rittal TS8 enclosure for IP003)Installation kit for 2000mm high enclosure, VLT5122-5152, 176F1826
380-500V; VLT 5042-5152, 525-690V
Rittal TS8 enclosure for IP003)Installation kit for 1800mm high enclosure, VLT5202-5302, 176F1823
380-500V; VLT 5202-5352, 525-690V
Rittal TS8 enclosure for IP003)Installation kit for 2000mm high enclosure, VLT5202-5302, 176F1825
380-500V; VLT 5202-5352, 525-690V
Rittal TS8 enclosure for IP003)Installation kit for 2000mm high enclosure, VLT5352-5552, 176F1850
380-500V; VLT 5402-5602, 525-690V
Floor stand for IP21 and IP54 Option, VLT5122-5302, 380-500V; VLT 5042-5352,176F1827
enclosure3)525-690V
Mains shield kitProtection kit:: VLT 5122-5302, 380-500 V176F0799
VLT 5042-5352, 525-690 V

 

Protection kit:: VLT 5352-5552, 380-500 V; VLT 5402-5602, 176F1851 525-690 V

  • IP 4xNEMA top cover is for Compact IP 20 units only and is only intended for horizontal surfaces that comply with IP 4x. The kit also contains a bonding plate (UL).
  • NEMA 12 bonding plate (UL) is for compact IP 54 units only.
  • For details: See High Power Installation Guide, MI.90.JX.YY.
Ordering numbers, control card options, etc.:

LCP:

TypeDescription Ordering no. 
IP 65 LCP optionSeparate LCP, only for IP 20 units175Z0401
LCP remote-mounting kit/Remote-mounting kit for LCP, for IP 00/20175Z0850incl. 3 m cable
IP00/IP20/NEMA 1units
LCP remote-mounting kit IPRemote-mounting kit for LCP, for IP 54175Z7802incl. 3 m cable
54units
Cable for LCPSeparate cable175Z09293 m cable
LCP: Control unit with display and keypad.Supplied excl. LCP.

 

Fieldbus options and accessories:
Profibus:
   UncoatedCoated
     
Type DescriptionOrdering no.Ordering no.
Profibus option DP V0/V1incl. memory option175Z0404175Z2625
Profibus option DP V0/V1excl. memory option175Z0402
Profibus option DP V0/FMSincl. memory option175Z3722175Z3723
Profibus Sub D9 ConnectorVLT 5001-5027, 200-240 V175Z3568
for IP 20 / IP 00VLT 5001-5102, 380-500 V
VLT 5001-5062, 525-600 V
VLT 5032-5052, 200-240 V176F1822
 

LonWorks:

LonWorks option, Free topologyincl. memory option176F1500176F1503
LonWorks option, Free topologyexcl. memory option176F1512
LonWorks option, 78 KBPSincl. memory option176F1501176F1504
LonWorks option, 78 KBPSexcl. memory option176F1513
LonWorks option, 1.25 MBPSincl. memory option176F1502176F1505
LonWorks option, 1.25 MBPSexcl. memory option176F1514
DeviceNet:
DeviceNet optionincl. memory option176F1580176F1581
DeviceNet optionexcl. memory option176F1584
Modbus:
Modbus Plus for Compact unitsincl. memory option176F1551176F1553
Modbus Plus for Compact unitsexcl. memory option176F1559
Modbus Plus for Bookstyle unitsincl. memory option176F1550176F1552
Modbus Plus for Bookstyle unitsexcl. memory option176F1558
Modbus RTUNot factory mounted175Z3362
Interbus:
Interbusincl. memory option175Z3122175Z3191
Interbusexcl. memory option175Z2900
Application options:
Programmable SyncPos controllerApplication option175Z0833175Z3029
Synchronising controllerApplication option175Z3053175Z3056
Positioning controllerApplication option175Z3055175Z3057
Relay card optionApplication option175Z2500175Z2901
Winder OptionNot factory mounted, SW version175Z3245
3.40
Ring Spinning OptionNot factory mounted, SW version175Z3463
3.41
Wobble OptionNot factory mounted, SW version175Z3467
3.41

 

Brake resistors, VLT 5001 – 5052 / 200 – 240 V
Standard brake resistors
10% duty cycle40% duty cycle
ResistancePowerCode No.ResistancePowerCode No.
VLT[ohm][kW][ohm][kW]
50011450.065175U18201450.260175U1920
5002900.095175U1821900.430175U1921
5003650.250175U1822650.80175U1922
5004500.285175U1823501.00175U1923
5005350.430175U1824351.35175U1924
5006250.8175U1825253.00175U1925
5008201.0175U1826203.50175U1926
5011151.8175U1827155.00175U1927
5016102.8175U1828109.0175U1928
502274.0175U1829710.0175U1929
502764.8175U1830612.7175U1930
50324.76175U1954Not availableNot availableNot available
50423.38175U1955Not availableNot availableNot available
50522.710175U1956Not availableNot availableNot available

 

See instruction MI.90.FX.YY for further information.

Flatpack brake resistors for horizontal conveyors

VLT typeMotor [kW]Resistor [ohm]SizeOrder numberMax. duty cycle [%]
50010.75150150 Ω 100 W175U100514.0
50010.75150150 Ω 200 W175U098940.0
50021.1100100 Ω 100 W175U10068.0
50021.1100100 Ω 200 W175U099120.0
50031.57272Ω200W175U099216.0
50042.24750Ω200W175U09939.0
500533535Ω200W175U09945.5
500533572Ω200W2 x 175U0992112.0
500642550Ω200W2 x 175U0993111.0
50085.52040Ω200W2 x 175U099616.5
50117.51327Ω200W2 x 175U099514.0

 

Ordering numbers, Brake resistors, VLT 5001 -5552 / 380 – 500 V

Standard brake resistors

  10% duty cycle 40% duty cycle 
 ResistancePowerCode No.ResistancePowerCode No.
VLT[ohm][kW] [ohm][kW] 
50016200.065175U18406200.260175U1940
50024250.095175U18414250.430175U1941
50033100.250175U18423100.80175U1942
50042100.285175U18432101.35175U1943
50051500.430175U18441502.0175U1944
50061100.60175U18451102.4175U1945
5008800.85175U1846803.0175U1946
5011651.0175U1847654.5175U1947
5016401.8175U1848405.0175U1948
5022302.8175U1849309.3175U1949
5027253.5175U18502512.7175U1950
5032204.0175U18512013.0175U1951
5042154.8175U18521515.6175U1952
5052125.5175U18531219.0175U1953
50629.815175U20089.838.0175U2007
50727.313175U00697.338.0175U0068
51025.715175U00676.045.0175U0066
51222)3.822175U1960
51522)3.227175U1961
52022)2.632175U1962
52522)2.139175U1963
53022)1.65562 x 175U10611)
5352-55522)1.3722 x 175U10621) 3)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên
Trụ sở chính: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: 47/17 Ao Đôi, Khu phố 10, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
VPDD: số 180/2, đường DT848, ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.
Hotline: 0903 907 698
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0902 992 786
Fax: (028) 38 164 028
Email: info@songnguyen.vn
Website: http://songnguyen.vn
Youtube: Anh Sang – Song Nguyên