JPMBP- Động Cơ PM Chống Cháy Nổ

Series động cơ này là một dẫn xuất của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ba pha dòng JPM. Phù hợp cho hoạt động của hệ thống làm việc liên tục (S1).

JPMBP – Dòng Động Cơ PM Chống Cháy Nổ

Series động cơ này là một dẫn xuất của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ba pha dòng JPM. Phù hợp cho hoạt động của hệ thống làm việc liên tục (S1).

Vừa có ưu điểm là khả năng quá tải cao, hiệu suất cao, hệ số công suất cao, vận hành ổn định, bảo trì đơn giản và khả năng thay thế tốt.

 

Kích thước khung

H80-355

Công suất (KW)

0.55-560

Điện áp (V)

380

Hiệu suất (HZ)

/

 

Tốc độ

750-3000RPM

Tiêu chuẩn bảo vệ

IP55

Kiểu lắp

B3、B5、B35

Lớp cách nhiệt

F

 

 

Là một dẫn xuất của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ba pha dòng JPM.

Khả năng quá tải cao, hiệu suất cao, hệ số công suất cao.

Phương pháp làm mát: IC416.

Gồm có hai loại: ExdbIIAT4Gb, ExdbIIBT4Gb.

 

 

Mã sản phẩm

 

Số cực

 

Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số
(Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 

Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 3000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M30-0.7560.753801501.35300088.60%
JPMBP80M30-1.161.13801501.96300089.80%
JPMBP90S30-1.561.53801502.64300090.90%
JPMBP90L30-2.262.23801503.83300091.80%
JPMBP100L30-3633801505.18300092.60%
JPMBP112M30-4643801506.86300093.30%
JPMBP132S30-5.565.53801509.50300094.50%
JPMBP132S30-7.567.538015012.92300094.50%
JPMBP160M30-1161138015018.68300095.00%
JPMBP160M30-1561538015025.14300095.30%
JPMBP160M30-18.5618.538015031.00300095.60%
JPMBP180M30-2282238020037.00300095.90%
JPMBP200L30-3083038020050.10300096.10%
JPMBP200L30-3783738020064.00300096.30%
JPMBP225S30-4584538020077.90300096.40%
JPMBP250M30-5585538020094.00300096.50%
JPMBP280S30-75875380200128.00300096.60%
JPMBP280S30-90890380200154.00300096.70%
JPMBP315S30-1608160380200260.00300097.00%
JPMBP315S30-1858185380200319300097.10%
JPMBP315M30-2008200380200350.00300097.20%
JPMBP355S30-2508250380200437.50300097.20%
JPMBP355S30-2808280380200490.00300097.20%
JPMBP355M30-3158315380200551.00300097.20%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1500 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M15-0.5560.55380751.03150085.60%
JPMBP80M15-0.7560.75380751.4150085.60%
JPMBP90S15-1.161.1380752.01150087.40%
JPMBP90L15-1.561.5380752.72150088.10%
JPMBP100L15-2.262.2380753.92150089.70%
JPMBP100L15-363380755.31150090.30%
JPMBP112M15-464380757.04150090.90%
JPMBP132S15-5.565.5380759.50150092.10%
JPMBP132S15-7.567.53807513150092.60%
JPMBP160M15-116113807518.7150093.60%
JPMBP160M15-156153807525.2150094.00%
JPMBP180M15-18.5818.5380100 31150094.30%
JPMBP180M15-2282238010037.00150094.70%
JPMBP200L15-3083038010050.1150095.00%
JPMBP225S15-37837380100 64150095.30%
JPMBP225S15-4584538010077.9150095.60%
JPMBP250M15-5585538010091.8150095.80%

 

 

Mã sản phẩm

 

Số cực

 

Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số
(Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 

Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1500 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP280S15-75875380100128150096.00%
JPMBP280S15-90890380100154150096.20%
JPMBP315S15-1328132380100222150097.10%
JPMBP315S15-1608160380100271150097.20%
JPMBP315M15-1858185380100319150097.30%
JPMBP315M15-2008200380100350150097.40%
JPMBP355M15-2808280380100490150097.40%
JPMBP355M15-3158315380100552150097.40%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M10-0.5560.5538066.71.02100085.90%
JPMBP90L10-0.7560.7538066.71.37100087.40%
JPMBP90L10-1.161.138066.71.98100088.70%
JPMBP100L10-1.561.538033.32.67100089.90%
JPMBP112M10-2.262.2380503.87100090.90%
JPMBP132S10-363380505.21100091.80%
JPMBP132S10-464380506.95100092.7%
JPMBP132M10-5.565.5380509.55100093.4%
JPMBP160L10-116113805019.10100094.5%
JPMBP180L10-18.5818.538066.732.13100095.30%
JPMBP200L10-2282238066.738.20100095.60%
JPMBP225S10-3083038066.752.10100095.80%
JPMBP250M10-3783738066.764.25100096.00%
JPMBP250M10-4584538066.778.14100096.20%
JPMBP280S10-4584538066.778.14100096.20%
JPMBP280S10-5585538066.795.51100096.30%
JPMBP315S10-7587538066.7130.24100096.40%
JPMBP315M10-9089038066.7156.29100096.50%
JPMBP315M10-110811038066.7191.02100096.60%
JPMBP315M10-132813238066.7229.22100096.80%
JPMBP355L10-280828038066.7486.00100097.00%

 

 Mã sản phẩm Số cực 

Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số
(Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 

Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 750r/min.
Hiệu suất động cơ tuân thủ mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP90L7.5-0.5580.55380501.1175083.85%
JPMBP100L7.5-0.7540.75380251.4375084.85%
JPMBP100L7.5-1.141.1380252.0675086.00%
JPMBP112M7.5-1.561.538037.52.0675087.20%
JPMBP132S7.5-2.262.238037.53.8275088.10%
JPMBP132S7.5-36338037.55.2175088.95%
JPMBP160M7.5-46438037.56.9575090.15%
JPMBP160M7.5-5.565.538037.59.5575090.90%
JPMBP160L7.5-7.567.538037.513.0275091.45%
JPMBP180L7.5-118113805019.1075092.70%
JPMBP200L7.5-158153805026.0575093.25%
JPMBP225S7.5-18.5818.53805032.1375094.00%
JPMBP225S7.5-228223805038.2075094.45%
JPMBP250M7.5-308303805052.1075094.70%
JPMBP280S7.5-378373805064.2575094.95%
JPMBP280S7.5-458453805078.1475095.20%
JPMBP315S7.5-558553805095.5175095.40%
JPMBP315M7.5-7587538050130.2475095.55%
JPMBP315M7.5-9089038050156.2975095.60%
JPMBP315M7.5-110811038050191.0275096.90%
JPMBP355M7.5-132813238050229.0075097.10%
JPMBP355M7.5-160816038050278.0075097.20%
JPMBP355L7.5-200820038050347.0075097.50%

 

 

Mã sản phẩm

 

Số cực

 

Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số
(Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 

Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 3000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M30-1.561.53801502.64300090.90%
JPMBP80M30-2.262.23801503.83300091.80%
JPMBP90L30-3633801505.18300092.60%
JPMBP100L30-4643801506.86300093.30%
JPMBP112M30-5.565.53801509.50300094.50%
JPMBP112M30-7.567.538015012.92300094.50%
JPMBP132M30-1161138015018.68300095.00%
JPMBP132M30-1561538015025.14300095.30%
JPMBP132M30-18.5618.538015031.00300095.60%
JPMBP160M30-2262238015037.00300095.90%
JPMBP180M30-3083038020050.10300096.10%
JPMBP180M30-3783738020064.00300096.30%
JPMBP200L30-4584538020077.90300096.40%
JPMBP225M30-5585538020094.00300096.50%
JPMBP250M30-75875380200128.00300096.60%
JPMBP250M30-90890380200154.00300096.70%
JPMBP280S30-1108110380200187.50300096.80%
JPMBP280S30-1328132380200225.00300096.90%
JPMBP280M30-1608160380200260.00300097.00%
JPMBP280M30-1858185380200319300097.10%
JPMBP280M30-2008200380200350.00300097.20%
JPMBP315M30-2208220380200420.00300097.20%
JPMBP315M30-2508250380200437.50300097.20%
JPMBP315L30-2808280380200490.00300097.20%
JPMBP315L30-3158315380200551.00300097.20%
JPMBP355M30-3558355380200620.97300097.20%
JPMBP355M30-4008400380200699.68300097.20%
JPMBP355M30-4508450380200787.14300097.20%
JPMBP355L30-5008500380200874.60300097.20%
JPMBP355L30-5608560380200979.56300097.20%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1500 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M15-1.161.1380752.01150087.40%
JPMBP80M15-1.561.5380752.72150088.10%
JPMBP90L15-2.262.2380753.92150089.70%
JPMBP90L15-363380755.31150090.30%
JPMBP100L15-464380757.04150090.90%
JPMBP112M15-5.565.5380759.50150092.10%
JPMBP112M15-7.567.53807513150092.60%
JPMBP132M15-116113807518.7150093.60%
JPMBP132M15-156153807525.2150094.00%
JPMBP160M15-18.5618.538075 31150094.30%
JPMBP160L15-226223807537.00150094.70%
JPMBP180L15-3083038010050.1150095.00%

 

 Mã sản phẩm Số cực 

Công suất đầu ra (kW)


Điện áp
(V)

Tần số
(Hz)

Dòng điện
(A)
 

Tốc độ quay
(r/min)


Hiệu suất
(%)
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1500 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP200L15-3783738010064150095.30%
JPMBP200L15-4584538010077.9150095.60%
JPMBP225M15-5585538010091.8150095.80%
JPMBP250M15-75875380100128150096.00%
JPMBP250M15-90890380100154150096.20%
JPMBP280S15-1108110380100178150097.00%
JPMBP280M15-1328132380100222150097.10%
JPMBP280M15-1608160380100271150097.20%
JPMBP280M15-1858185380100319150097.30%
JPMBP280M15-2008200380100350150097.40%
JPMBP315M15-2508250380100437.5150097.40%
JPMBP315L15-2808280380100490150097.40%
JPMBP315L15-3158315380100552150097.40%
JPMBP355M15-3558355380100623150097.40%
JPMBP355M15-3758375380100658150097.40%
JPMBP355M15-4008400380100701150097.40%
JPMBP355M15-4508450380100788.63150097.40%
JPMBP355L15-5008500380100876.25150097.40%
JPMBP355L15-5608560380100981.40150097.40%
JPMBP355L15-63086303801001104.08150097.40%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M10-0.7560.75380501.37100087.40%
JPMBP80M10-1.161.1380501.98100088.70%
JPMBP90L10-1.561.5380502.67100089.90%
JPMBP100L10-2.262.2380503.87100090.90%
JPMBP112M10-363380505.21100091.80%
JPMBP112M10-464380506.95100092.7%
JPMBP112M10-5.565.5380509.55100093.4%
JPMBP132M10-7.567.53805013.02100094%
JPMBP132M10-116113805019.10100094.5%
JPMBP160L10-156153805026.05100094.9%
JPMBP180L10-2282238066.738.20100095.60%
JPMBP200L10-3083038066.752.10100095.80%
JPMBP225M10-3783738066.764.25100096.00%
JPMBP225M10-4584538066.778.14100096.20%
JPMBP250M10-5585538066.795.51100096.30%
JPMBP280S10-7587538066.7130.24100096.40%
JPMBP280M10-9089038066.7156.29100096.50%
JPMBP280M10-110811038066.7191.02100096.60%
JPMBP280M10-132813238066.7229.22100096.80%
JPMBP315M10-160816038066.7277.80100096.90%
JPMBP315M10-185818538066.7322.00100097.00%
JPMBP315M10-200820038066.7347.00100097.00%

 


Mã sản phẩm

Số cực
 


Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số (Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 


Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 750 r/min.
Hiệu suất động cơ tuân thủ mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP315M10-220822038066.7381.70100097.00%
JPMBP315L10-250825038066.7434.00100097.00%
JPMBP315L10-280828038066.7486.00100097.00%
JPMBP355M10-315831538066.7546.00100097.00%
JPMBP355M10-355835538066.7616.00100097.00%
JPMBP355M10-400840038066.7694.08100097.00%
JPMBP355M10-450845038066.7780.85100097.00%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 750r/min.
Hiệu suất động cơ tuân thủ mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M7.5-0.5560.5538037.51.1175083.85%
JPMBP90L7.5-0.7560.7538037.51.4375084.85%
JPMBP90L7.5-1.161.138037.52.0675086.00%
JPMBP100L7.5-1.561.538037.52.0675087.20%
JPMBP112M7.5-2.262.238037.53.8275088.10%
JPMBP112M7.5-36338037.55.2175088.95%
JPMBP132M7.5-46438037.56.9575090.15%
JPMBP132M7.5-5.565.538037.59.5575090.90%
JPMBP132M7.5-7.567.538037.513.0275091.45%
JPMBP160L7.5-1161138037.519.1075092.70%
JPMBP180L7.5-158153805026.0575093.25%
JPMBP200L7.5-18.5818.53805032.1375094.00%
JPMBP200L7.5-228223805038.2075094.45%
JPMBP225M7.5-308303805052.1075094.70%
JPMBP250M7.5-378373805064.2575094.95%
JPMBP250M7.5-458453805078.1475095.20%
JPMBP280S7.5-558553805095.5175095.40%
JPMBP280M7.5-7587538050130.2475095.55%
JPMBP280M7.5-9089038050156.2975095.60%
JPMBP280M7.5-110811038050191.0275096.90%
JPMBP315M7.5-132813238050229.0075097.10%
JPMBP315M7.5-160816038050278.0075097.20%
JPMBP315L7.5-185818538050322.0075097.50%
JPMBP315L7.5-200820038050347.0075097.50%
JPMBP355M7.5-250825038050434.0075097.50%
JPMBP355M7.5-280828038050486.0875097.50%
JPMBP355M7.5-315831538050547.0075097.50%
JPMBP355M7.5-375837538050651.0075097.50%
JPMBP355M7.5-400840038050694.0075097.50%

 


Mã sản phẩm

Số cực
 

Công suất đầu ra (kW)

 

 Điện áp
(V)

 

Tần số
(Hz)

 

 Dòng điện
(A)

 


Tốc độ quay
(r/min)

 

Hiệu suất
(%)

Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 3000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP100L30-5.565.53801509.50300094.50%
JPMBP112M30-1161138015018.68300095.00%
JPMBP112M30-1561538015025.14300095.30%
JPMBP160L30-3063038015050.10300096.10%
JPMBP160L30-3763738015064.00300096.30%
JPMBP180L30-4584538020077.90300096.40%
JPMBP200L30-5585538020094.00300096.50%
JPMBP225S30-75875380200128.00300096.60%
JPMBP225M30-90890380200154.00300096.70%
JPMBP250M30-1108110380200187.50300096.80%
JPMBP250M30-1328132380200225.00300096.90%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1500 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP160L15-306303807550.1150095.00%
JPMBP180L15-3783738010064150095.30%
JPMBP225M15-75875380100128150096.00%
JPMBP250M15-1108110380100178150097.00%
JPMBP250M15-1328132380100222150097.10%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 1000 r / min.
Hiệu suất động cơ đạt mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP225M10-5585538066.795.51100096.30%
JPMBP250M10-7587538066.7130.24100096.40%
Danh sách động cơ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số nam châm vĩnh cửu 750 r/min.
Hiệu suất động cơ tuân thủ mức 1 về hiệu suất tiêu chuẩn của động cơ JPM
JPMBP80M7.5-0.7560.7538037.51.4375083.85%
JPMBP225M7.5-378373805064.2575094.70%
JPMBP250M7.5-558553805095.5175095.20%

>>> Xem thêm thông tin tại:

Mọi Thông Tin Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tự Động Song Nguyên
Trụ sở chính: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: 47/17 Ao Đôi, Khu phố 10, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
VPDD: số 180/2, đường DT848, ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.
Hotline: 0903 907 698
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0902 992 786
Fax: (028) 38 164 028
Email: info@songnguyen.vn
Website: http://songnguyen.vn
Youtube: Anh Sang – Song Nguyên 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “JPMBP- Động Cơ PM Chống Cháy Nổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *