Ordering Number Danfoss VLT 2800

Ordering numbers for VLT 2800 200-240 V

0,37 kWVLT 2803 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibusDeviceNetOrdering no.
DP1)
3 MBits/s
ST195N0001
SB195N0002
R1ST195N0003
R1SB195N0004
ST195N0005
SB195N0006
R1ST195N0007
R1SB195N0008
ST195N0009
SB195N0010
R1ST195N0011
R1SB195N0012

 

0,55 kWVLT 2805 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibusDeviceNetOrdering no.
DP1)
3 MBits/s
ST195N0013
SB195N0014
R1ST195N0015
R1SB195N0016
ST195N0017
SB195N0018
R1ST195N0019
R1SB195N0020
ST195N0021
SB195N0022
R1ST195N0023
R1SB195N0024

 

0,75 kWVLT 2807 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST195N0025
SB195N0026
R1ST195N0027
R1SB195N0028
ST195N0029
SB195N0030
R1ST195N0031
R1SB195N0032
ST195N0033
SB195N0034
R1ST195N0035
R1SB195N0036

 

1,1 kWVLT 2811 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST195N0037
SB195N0038
R1ST195N0039
R1SB195N0040
ST195N0041
SB195N0042
R1ST195N0043
R1SB195N0044
ST195N0045
SB195N0046
R1ST195N0047
R1SB195N0048

 

1,5 kWVLT 2815 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST195N0049
SB195N0050
R1ST195N0051
R1SB195N0052
ST195N0053
SB195N0054
R1ST195N0055
R1SB195N0056
ST195N0057
SB195N0058
R1ST195N0059
R1SB195N0060

 

2,2 kWVLT 2822 PD2 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST178F5167
ST178F5168
ST178F5169

 

 

2,2 kWVLT 2822 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST195N0061
SB195N0062
R1ST195N0063
R1SB195N0064
ST195N0065
SB195N0066
R1ST195N0067
R1SB195N0068
ST195N0069
SB195N0070
R1ST195N0071
R1SB195N0072
3,7 kWVLT 2840 PD2 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST178F5170
ST178F5171
ST178F5172

 

3,7 kWVLT 2840 3 x 200-240 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBits/s
ST195N0073
SB195N0074
R1ST195N0075
R1SB195N0076
ST195N0077
SB195N0078
R1ST195N0079
R1SB195N0080
ST195N0081
SB195N0082
R1ST195N0083
R1SB195N0084

 

ST: Standard unit.

SB: Standard unit with integral brake.

R1: With RFI filter that complies with EN 55011-1A.

 

Ordering numbers for VLT 2800 380-480V

0,55 kWVLT 2805 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1001
SB195N1002
R1ST195N1003
R1SB195N1004
ST195N1005
SB195N1006
R1ST195N1007
R1SB195N1008
ST195N1009
SB195N1010
R1ST195N1011
R1SB195N1012

 

0,75 kWVLT 2807 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1013
SB195N1014
R1ST195N1015
R1SB195N1016
ST195N1017
SB195N1018
R1ST195N1019
R1SB195N1020
ST195N1021
SB195N1022
R1ST195N1023
R1SB195N1024

 

1,1 kWVLT 2811 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1025
SB195N1026
R1ST195N1027
R1SB195N1028
ST195N1029
SB195N1030
R1ST195N1031
R1SB195N1032
ST195N1033
SB195N1034
R1ST195N1035
R1SB195N1036

 

1,5 kWVLT 2815 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1037
SB195N1038
R1ST195N1039
R1SB195N1040
ST195N1041
SB195N1042
R1ST195N1043
R1SB195N1044
ST195N1045
SB195N1046
R1ST195N1047
R1SB195N1048

 

 

2,2 kWVLT 2822 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1049
SB195N1050
R1ST195N1051
R1SB195N1052
ST195N1053
SB195N1054
R1ST195N1055
R1SB195N1056
ST195N1057
SB195N1058
R1ST195N1059
R1SB195N1060

 

3,0 kWVLT 2830 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1061
SB195N1062
R1ST195N1063
R1SB195N1064
ST195N1065
SB195N1066
R1ST195N1067
R1SB195N1068
ST195N1069
SB195N1070
R1ST195N1071
R1SB195N1072

 

4,0 kWVLT 2840 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1073
SB195N1074
R1ST195N1075
R1SB195N1076
ST195N1077
SB195N1078
R1ST195N1079
R1SB195N1080
ST195N1081
SB195N1082
R1ST195N1083
R1SB195N1084

 

5,5 kWVLT 2855 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1085
SB195N1086
R1ST195N1087
R1SB195N1088
ST195N1089
SB195N1090
R1ST195N1091
R1SB195N1092
ST195N1093
SB195N1094
R1ST195N1095
R1SB195N1096

 

7,5 kWVLT 2875 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1097
SB195N1098
R1ST195N1099
R1SB195N1100
ST195N1101
SB195N1102
R1ST195N1103
R1SB195N1104
ST195N1105
SB195N1106
R1ST195N1107
R1SB195N1108
 

 

11 kWVLT 2880 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1109
SB195N1110
R3ST195N1111
R3SB195N1112
ST195N1113
SB195N1114
R3ST195N1115
R3SB195N1116
ST195N1117
SB195N1118
R3ST195N1119
R3SB195N1120
15 kWVLT 2881 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1121
SB195N1122
R3ST195N1123
R3SB195N1124
ST195N1125
SB195N1126
R3ST195N1127
R3SB195N1128
ST195N1129
SB195N1130
R3ST195N1131
R3SB195N1132

 

ST: Standard unit.

SB: Standard unit with integral brake.

R1: With RFI filter that complies with EN 55011-1A.

R3: With RFI filter that complies with EN 55011-1B.

 

18.5 kWVLT 2882 3 x 380-480 V
RFIUnitProfibus DP1)DeviceNetOrdering no.
3 MBit/s
ST195N1133
SB195N1134
R3ST195N1135
R3SB195N1136
ST195N1137
SB195N1138
R3ST195N1139
R3SB195N1140
ST195N1141
SB195N1142
R3ST195N1143
R3SB195N1144

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂:

BIẾN TẦN SONG NGUYÊN

🏡 Địa Chỉ: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝗠𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟬𝟯𝟵𝟬𝟳𝟲𝟵𝟴

🌐 Facebook: Kỹ thuật Song Nguyên