FC51 Series, 3 Phase 380 – 480 VAC, LCP With Potmeter

0.75FC-051PK75T4132F0018
1.5FC-051P1K5T4132F0020
2.2FC-051P2K2T4132F0022
3FC-051P3K0T4132F0024
4FC-051P4K0T4132F0026
5.5FC-051P5K5T4132F0028
7.5FC-051P7K5T4132F0030
11FC-051P11KT4132F0058
15FC-051P15KT4132F0059
18.5FC-051P18KT4132F0060
22FC-051P22KT4132F0061
LCPVLT Control Panel 12w. Potmeter132B0101
optionFC-051 LCP Panel Mounting KI W. 3M Cable132B0102

 

FC51 SERIES, 1 PHASE 200 – 240 VAC, LCP WITH POTMETER

0.75FC-051PK75S2132F0003
1.5FC-051P1K5S2132F0005
2.2FC-051P2K2S2132F0007

 

FC360 SERIES, 3 PHASE 380 – 480 VAC, HEAVYEAVY

0.37FC-360HK37T4134F2970
0.75FC-360HK75T4134F2972
1.1FC-360H1K1T4134F2973
1.5FC-360H1K5T4134F2974
2.2FC-360H2K2T4134F2975
3FC-360H3K0T4134F2976
4FC-360H4K0T4134F2977
5.5FC-360H5K5T4134F2978
7.5FC-360H7K5T4134F2979
11FC-360H11KT4134F2980
15FC-360H15KT4134F2981
18.5FC-360H18KT4134F2982
22FC-360H22KT4134F2983
30FC-360H30KT4134F2984
37FC-360H37KT4134F2985
45FC-360H45KT4134F2986
55FC-360H55KT4134F2987
75FC-360H75KT4134F2988
LCPVLT® Control Panel LCP 21132B0254

 

FC360 SERIES, 3 PHASE 380 – 480 VAC, Quantity Duty

11FC-360Q11KT4134F3027
15FC-360Q15KT4134F3028
18.5FC-360Q18KT4134F3029
22FC-360Q22KT4134F3030
30FC-360Q30KT4134F3031
37FC-360Q37KT4134F3032
45FC-360Q45KT4134F3033
55FC-360Q55KT4134F3034
75FC-360Q75KT4134F3035

MỘT SỐ PHỤ TÙNG

Card

1Control Cassette (with Profibus)
(Giá áp dụng cho card tháo rời từ biến tần)
132B0256
2Control Cassette (with Profibus)
(Giá áp dụng cho card mua đúng mã từ hãng)
132B0256
3Control Cassette (with ProfiNet)
(Giá áp dụng cho card tháo rời từ biến tần)
132B0257
4Control Cassette (with ProfiNet)
(Giá áp dụng cho card mua đúng mã từ hãng)
132B0257
5VLT® Profibus DP V1 MCA 101130B1100
6VLT® Profibus DP V1 MCA 101, coated130B1200

 

Một số phụ tùng khác

1Cảm biến áp suất 0-6 bar, model: MBS300060G1124
2Cảm biến áp suất 0-10 bar, model: MBS300060G1125
3Sensor KP_1060-110191
4Sensor KP_15060-124391
5Sensor KP_36060-110891
6MBS-1900; Range: 0-16Bar / Output: 4-20mA064G6523
7MBS-1900; Range: 0-25Bar / Output: 4-20mA064G6524

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂:

BIẾN TẦN SONG NGUYÊN

🏡 Địa Chỉ: 110/32/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝗠𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟬𝟯𝟵𝟬𝟳𝟲𝟵𝟴

🌐 Facebook: Kỹ thuật Song Nguyên